Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

My hobby - music (description) - Moje hobby - muzyka (opis)

My hobby for life is music, especially rock and metal genres. Unfortunately, I guess it will have to remain a hobby, because it is hard to make ends meet only being a musician. And it is even harder for a musician playing rock or metal to achieve success.

I have liked music since I was a little child. Even then it already became something important for me. Later, as time was passing by, music started to be a thing I could not imagine my life without. As a child I used to listen to popular music played on a radio. But when I was a teenager, this kind of music wasn't enough for me anymore. I needed something more powerful, more energetic, something that would express strong, passionate emotions. Pop music did not satisfy me in this respect. At the time I discovered something screaming with wrath and pain, but also filled with sadness, love and passion, something beautiful – rock and, a bit later, metal music. I bought a record that my classmate had recommended to me – that was „Nevermind” by Nirvana – and I fell in love with the music as soon as I heard first notes of „Smells Like Teen Spirit”. From this moment I a new era of my life began. I started listening to more and more bands playing harder genres of music. After Nirvana I discovered Iron Maiden, Metallica and so on.

However, listening to the music has never been enough for me. Since my earliest years I have been fond of singing. I especially loved to listen to strong, powerful voices and I enjoyed the feeling of strength emanating from them. I dreamt I had such a strong voice, but I was too shy to sing in front of people. Eventually, I felt I cannot hold it anymore. I overcame my fear and started singing. From that moment I've been singing everyday, I just feel the need to sing. Finally, I decided to break another fear and I found a band looking for a singer. When the guys from the band heard me, they were delighted and hired me.

I still sing in that band and we all dream about achieve a real success someday. I take part in composing our own songs and I learn how to play drums and guitar. And no matter what my job will be in the future, I will never give up music.

Tłumaczenie

Moim hobby na całe życie jest muzyka, szczególnie rock i metal. Niestety sądzę, że będzie musiała ona pozostać hobby, ponieważ ciężko jest związać koniec z końcem, będąc jedynie muzykiem. A jeszcze trudniejszym dla muzyków grających rock i metal jest osiągnąć sukces.

Lubiłam muzykę, odkąd byłam małym dzieckiem. Nawet już wtedy stała się ona dla mnie czymś ważnym. Później, w miarę upływu czasu, stała się rzeczą, bez której nie mogę wyobrazić sobie życia. Jako dziecko słuchałam muzyki popularnej, po prostu tej, która leciała w radiu. Ale gdy byłam nastolatką, ta muzyka już przestała mi wystarczać. Potrzebowałam czegoś mocniejszego, bardziej energetycznego, czegoś, co wyrażałoby silne, gwałtowne emocje. Muzyka pop nie satysfakcjonowała mnie pod tym względem. Wtedy odkryłam coś krzyczącego gniewem i bólem, ale także przepełnionego smutkiem, miłością i pasją – muzykę rockową i, nieco później, metalową. Kupiłam płytę, którą poleciła mi koleżanka z klasy – była to „Nevermind” Nirvany – i zakochałam się w tej muzyce w momencie, w którym usłyszałam pierwsze nuty „Smells Like Teen Spirit”. Od tej chwili rozpoczął się nowy okres mojego życia. Zaczęłam słuchać coraz więcej zespołów grających cięższe gatunki muzyki. Po Nirvanie odkryłam Iron Maiden, Metallicę i tak dalej.

Jednakże słuchanie muzyki nigdy mi nie wystarczało. Od najmłodszych lat miałam zamiłowanie do śpiewania. Szczególnie lubiłam słuchać silnych, potężnych głosów i cieszyłam się uczuciem płynącej z nich mocy. Marzyłam, by samej mieć taki mocny głos, ale byłam zbyt nieśmiała, by śpiewać przed ludźmi. Ostatecznie poczułam, że nie mogę dłużej tego powstrzymywać, przezwyciężyłam swój strach i zaczęłam śpiewać. Od tamtego momentu śpiewam codziennie, po prostu czuję potrzebę śpiewania. W końcu postanowiłam przełamać kolejny lęk i znalazłam zespół szukający wokalistki. Gdy chłopaki z zespołu mnie usłyszeli, byli zachwyceni i z przyjemnością zatrudnili mnie jako wokalistkę.

Obecnie wciąż śpiewam w zespole i wszyscy marzymy, że kiedyś osiągniemy prawdziwy sukces. Biorę udział w komponowaniu naszych własnych utworów i uczę się grać na perkusji i gitarze. I nieważne, gdzie będę pracować w przyszłości, nigdy nie rezygnuję z muzyki.

Podobne wypracowania do My hobby - music (description) - Moje hobby - muzyka (opis)