Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Does it pay to be superstitious? - Czy warto być przesądnym?

I guess that superstitions are as old as the humanity. There are many people who laugh at them and consider believing in them as a stupidity, but there are also many people who deeply believe in them, and these are not only elderly ladies. Is it good to be superstitious?

Superstitions can actually seem stupid and unreasonable. It seems ridiculous that things that have nothing in common with our life, like black cats or nuns, can in fact have an influence on it. I think that the fact that superstitions are still alive has its origins in human beliefs. When we believe that something will happen and it happens, we are sure that it is because we believed in it so hard. Actually, we see it this way because we want to see it this way. And if we believe that something will happen, we can unconsciously do something to make it happen. It refers both to good and bad events. So maybe the superstitions are just a way of how our brain tries play tricks on us?

This strange game may seem unnecessary, making our life more complicated, but I think that some people just need superstitions. They are perfect, when we have no one to blame for our failures. A superstitious person may just say, that they failed because the black cat had crossed their way the day before and there was nothing he could do to prevent the misfortune. But there is also the other side of the coin – such way of thinking can have its bad consequences. According to what I have said above, if a superstitious person meets a black cat on their way, they are convinced that the bad luck will happen to them, so they can unconsciously start to do anything to fail. They can even become more nervous because of the black cat, which in fact increases the possibility of something going wrong. But then again, we can use this superstitious thinking in a good way. When we see something that is believed to bring good luck, it positively influences us and the good luck really may come to us in the case.

In conclusion, maybe superstitions are in fact irrational and ridiculous, but they can turn out to be quite useful sometimes. We cannot predict what is going to happen in the future, so we try to interpret it from the present. The world where all the people were reasonable and serious, would be a sad and boring  to live anyway.

Tłumaczenie

Przypuszczam, że przesądy są tak stare jak sama ludzkość. Jest wielu ludzi, którzy się z nich śmieją i uważają wiarę w nie za głupotę, ale jest także wielu ludzi, którzy w nie głęboko wierzą i nie są to tylko starsze panie. Czy dobrze jest być przesądnym?

Przesądy faktycznie mogą wydawać się głupie i niczym nieuzasadnione. Wydaje się niedorzeczne, żeby rzeczy, które nie mają nic wspólnego z naszym życiem, jak czarne koty czy zakonnice, mogły rzeczywiście mieć na nie jakiś wpływ. Myślę, że fakt, iż przesądy wciąż są żywe, ma swoje źródło w ludzkich przekonaniach. Kiedy wierzymy, że coś się stanie i to się staje, jesteśmy pewni, że to dlatego, że tak mocno w to wierzyliśmy. Tak naprawdę widzimy to w ten sposób dlatego, że chcemy tak to widzieć. A jeśli wierzymy, że coś się stanie, możemy nieświadomie robić coś, żeby sprawić, by to właśnie się stało. Odnosi się to zarówno do dobrych, jak i do złych wydarzeń. Zatem być może przesądy są po prostu sposobem, w jaki nasz umysł igra sobie z nami?

Ta dziwa gra może wydawać się niepotrzebnym komplikowaniem naszego życia, ale myślę, że niektórzy ludzie po prostu potrzebują przesądów. Są one idealne, gdy nie mamy kogo winić za nasze niepowodzenia. Osoba przesądna może powiedzieć, że coś jej się nie udało, ponieważ poprzedniego dnia czarny kot przebiegł jej drogę i nic nie można było zrobić, by zapobiec nieszczęściu. Ale jest też druga strona medalu – taki sposób myślenia może mieć złe konsekwencje. Zgodnie z tym, co powiedziałam powyżej, jeśli osoba przesądna spotyka na swej drodze czarnego kota, jest przekonana, że spotka ją porażka, więc może nieświadomie zacząć robić wszystko, by ją ponieść. Może nawet stać się bardziej nerwowa przez tamtego czarnego kota, co może faktycznie zwiększyć możliwość tego, że coś pójdzie. Ale z drugiej strony możemy używać tego przesądnego myślenia w dobry sposób. Gdy zobaczymy coś, w co wierzy się, że przynosi szczęście, wpływa to na nas pozytywnie i wtedy naprawdę coś miłego może się nam przydarzyć.

Podsumowując, może przesądy naprawdę są nieracjonalne i śmieszne, ale czasem mogą okazać się całkiem użyteczne. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co spotka nas w przyszłości, więc przynajmniej próbujemy interpretować teraźniejszość. A świat, gdzie wszyscy ludzie byliby rozsądni i poważni, byłby jednak smutnym i nudnym miejscem do życia.

Podobne wypracowania do Does it pay to be superstitious? - Czy warto być przesądnym?