Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

A break up: description of a picture - Rozstanie: opis obrazka

break up, lost love, picture, description, letter, problems, feelings, picture description

This picture is very simple. We can see a letter and a ring that someone left on the table. It is probably for John, a guy who is mentioned in the letter. I think his girlfriend broke off an engagement. Why? It’s hard to guess, but I believe in situations like this one, both parties are to blame. Maybe John was afraid of the idea of marriage or not one hundred percent sure if it is a good move? The last sentence – 'You run' – seems to indicate that he cannot face problems and maybe is running away from responsibilities. Maybe the girl couldn't rely on him during hard times, so she decided to end things between them.

However, I think it is not fair to do it in such way. If someone is unsure of their feelings, they should not agree to marry their partner in the first place and definitely should not break up with him or her by writing a letter. It is almost as bad as breaking up by a text message or an e-mail. If the girl didn't want to talk with her fiancé face to face, that means she hadn't been serious about their relationship at all.

Pain doesn't make anything or anyone better. Bad experiences are able to destroy people if they are not strong enough or they can make the people introvertic, hiding their feelings and being aggressive towards others. It is understandable, since – if someone puts a lot of trust in other person and said person betrays them, it is hard to trust again. Some people never forget pain caused by other people and have problems with reopening their hearts and souls again. If they do open them, it takes a lot of effort and patience.

Of course, situations like these teach us how cruel life and people can be. Most of the time we realize that all of this wouldn't have happened, if we had not make mistakes, hurt our family or friends. Sometimes we learn a very important lesson and change our behavior for better, we became better people even if the burden we bear is pretty heavy.

There is a saying that what does not kill us make us stronger. It is generally true, but we cannot forget that in order to overcome difficult situations, we must already be strong.

Tłumaczenie

Ten obrazek jest dość prosty. Widzimy na nim list oraz pierścionek, który ktoś zostawił na stoliku. Prawdopodobnie zostawiono go dla Johna, chłopaka, który jest wymieniony w liście. Wydaje mi się, że zerwała z nim jego dziewczyna. Dlaczego? Trudno powiedzieć, ale sądzę, że w sytuacjach takich jak ta wina leży po obu stronach. Może ten cały John bał się małżeństwa albo nie był na sto procent pewny, czy to dobry ruch? Ostatnie zdanie – „Uciekasz” – może oznaczać, że nie potrafi on stawiać czoła problemom i ucieka przed odpowiedzialnością. Może ta dziewczyn nie mogła polegać na nim w trudnych chwilach, więc zdecydowała zakończyć wszystko między nimi.

Jednakże, wydaje mi się, że to nie jest fair robić to w taki sposób. Jeżeli ktoś jest niepewny swoich uczuć, nie powinien zgadzać się na poślubienie swojego partnera i stanowczo nie zrywać z nim za pomocą listu. To prawie tak samo nietajne jak zerwanie za pomocą smsa albo e-maila. Jeżeli ta dziewczyna nie chciała rozmawiać ze swoim narzeczonym w cztery oczy, to wcale nie zależało jej na tym związku.

Cierpienie nie czyni niczego ani nikogo lepszym. Złe doświadczenia mogą zniszczyć ludzi jeżeli nie są wystarczająco silni albo zmusić ich do zamknięcia się w sobie, do ukrycia uczuć i bycia ostrożnym wobec innych. To jest zrozumiałe, ponieważ jeżeli ktoś np. zaufał komuś i ten ktoś go zdradził, trudno jest znowu zaufać. Niektórzy ludzie nigdy nie zapominają bólu zadanego im przez innych i mają problemy z ponownym otwarciem się. Jeżeli się już otworzą, wymagało to zapewne wiele wysiłku ze strony ich przyjaciół.

Oczywiście, takie sytuacje uczą nas, jak bardzo życie i ludzie potrafią być brutalni. Przeważnie zdajemy sobie sprawę z tego, że to wszystko nie wydarzyłoby się, gdybyśmy nie popełnili błędów, zranili naszej rodziny lub przyjaciół. Czasami uczymy się bardzo ważnej lekcji i zmieniamy nasze zachowanie na lepsze, stajemy się lepszymi ludźmi, nawet jeżeli brzemię, które nosimy, jest dość ciężkie.

Jest takie powiedzenie – „Co nas nie zabije, to nas wzmocni”. To prawda, ale nie możemy zapomnieć, że aby przejść przez trudne sytuacje, musimy mieć już dość dużą siłę.

Podobne wypracowania do A break up: description of a picture - Rozstanie: opis obrazka