Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

If I were rich... - Gdybym był bogaty...

If I were very rich, I would not have to work at all. So I would spend my time and money on developing my hobbies and passions. I would try a lot of new, expensive and quite often extreme activities like, for example, parachuting, bungee-jumping, diving, mountain cycling, skiing, snowboarding. Buying a good equipment wouldn't be a problem at all. Moreover, I would like to do all these activities in different beautiful places all over the world. I would dive on coral reefs in Egypt or Australia, ski in Rocky Mountains or Alps...

And here we come along next issue I would do if I were filthy rich – I would travel a lot! I would visit every place I'd manage. I would go to many European countries, like Spain, Italy, Great Britain, Scandinavian countries... Then I would switch over to Asia and visit China, Japan, Arabic countries... I wouldn't miss Africa, America and Australia of course. I would travel by car or by my own plane – I could afford it eventually.

I would take part in every cultural event there is. I would go to the concerts, visit exhibitions etc. I would buy a lot of original CDs and DVDs. Of course I would not be selfish. I would donate some of the money to improve level of education and life conditions of the needy. I would also donate some money to ecological purposes, for example saving the rainforests.

Tłumaczenie

Gdybym był bardzo bogaty, nie musiałbym w ogóle pracować. Zatem spędzałbym czas i wydawał pieniądze na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji. Spróbowałbym wielu nowych, drogich i często ekstremalnych zajęć jak, na przykład, skoki na spadochronie, na bungee, nurkowanie, jazda na rowerze górskim, narciarstwo, snowboard. Zakup dobrego sprzętu nie byłby w ogóle problemem. Co więcej, chciałbym zajmować się tym wszystkim w różnych pięknych miejscach na całym świecie. Nurkowałbym na rafach koralowych w Australii i Egipcie, jeździłbym na nartach w Górach Skalistych i Alpach...

I tu dochodzimy do następnej rzeczy, jaką bym robił, gdybym był nieprzyzwoicie bogaty – podróżowałbym! Odwiedziłbym każde miejsce na świecie, jakie bym zdołał. Pojechałbym do wielu krajów europejskich, jak Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, kraje skandynawskie... Potem przerzuciłbym się na Azję i odwiedziłbym Chiny, Japonię, kraje arabskie... Oczywiście nie przegapiłbym też Afryki, Ameryki i Australii. Podróżowałbym samochodem lub swoim własnym samolotem – w końcu mógłbym sobie na niego pozwolić.

Brałbym udział w każdym wydarzeniu kulturalnym, jakie istnieje. Chodziłbym na koncerty, odwiedziłbym wystawy itd. Kupiłbym wiele oryginalnych płyt CD i DVD. Oczywiście nie byłbym egoistyczny. Ofiarowałbym trochę pieniędzy, aby polepszyć poziom nauczania i warunki życia potrzebujących. Ofiarowałbym także pieniądze na cele ekologiczne, np. ratowanie lasów tropikalnych.

Podobne wypracowania do If I were rich... - Gdybym był bogaty...