Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Graduation: description of a picture - Ukończenie studiów: opis obrazka

picture, description, job, school, friends, picture description

In this picture we can see a group of students throwing their mortarboards in the air. This spectacular way of showing joy and happiness is reserved for special occasions in one's life, such as graduation. In the foreground there is a girl who probably received some kind of prize or distinction, because she wears a golden medal. Students, who are surrounding her, are also very happy. All of them wear similar clothes – white blouses, red ties and togas. I believe they have the right to be so happy. After five years, in some cases like medicine even six, of hard work, they can start a real life and take on some new, more serious challenges. Moreover, the feeling of graduating, which is definitely a success, is wonderful. Students know that all of the hard work has paid off in the end. Of course, there will be time when they feel sad, because they’re going to miss their friends and all the good times they spent together at school. But in this moment they are beginning something new, so they’re not only happy but also excited.

Right now they will probably start looking for a job in their field of expertise. Some will succeed but many of the them might find this new life not so great after all. Maybe they won’t be able to get a job they dreamed of or they won’t do all of the things they wanted.

As it comes to today's job market, finding a good job right after graduating from an university, is very hard and many graduates find themselves unemployed. This situation raises many questions and most of them touch the issue of the education itself and the fields of expertise which are economically attractive. Sometimes people with a degree in psychology or literature don’t have the same prospects compering to, for example, programmers, managers or PR and human resources specialists. But that’s just how all of the markets works – sometimes certain jobs aren’t popular or needed anymore.

In my opinion every field of expertise and education is important. When we learn, when we try to achieve our goals – we understand not only each other better but the whole world too. By knowing more and more we can change everything that surrounds us.

Education is crucial in everything we do or will do in the future and provides us with new opportunities either in finding a new job or expanding our interests. Overall, I believe students today have way more opportunities than before. They can try to find a job online, be a freelancer, start their own business. The problem is the hard way they have to go through in the beginning in order to achieve their goals.

Tłumaczenie

Na tym obrazku możemy dostrzec grupkę studentów, którzy podrzucają birety do góry. Takie spektakularny przejaw radości oraz szczęścia jest zwykle związany z pewnymi specjalnymi okazjami w życiu, np. zakończeniem studiów. Na pierwszym planie widać dziewczynę, która prawdopodobnie otrzymała jakąś nagrodę bądź wyróżnienie, ponieważ nosi na szyi złoty medal. Studenci, którzy ją otaczają, również są bardzo szczęśliwi. Wszyscy studenci noszą podobne ubrania – białe bluzki oraz czerwone togi i krawaty.

Wydaje mi się, że studenci mają prawo do tak wielkiego szczęścia. Po pięciu latach ciężkiej pracy, a w niektórych przypadkach – jak np. medycyna – po sześciu, rozpoczynają prawdziwe życie oraz podejmują się nowych, bardziej wymagających zadań. Oprócz tego uczucie, iż wreszcie skończyło się szkołę, co niewątpliwie jest sukcesem, jest wspaniałe. Studenci wiedzą wtedy, że ciężka praca się opłaciła. Oczywiście, później przyjdzie czas, kiedy odczują pewien smutek, zaczną tęsknić za swoimi przyjaciółmi oraz wszystkimi cudownymi momentami, które przeżyli razem w szkole. Ale w tym momencie studenci znajdują się na początku nowej drogi, więc są nie tylko szczęśliwi, ale i podekscytowani.

Teraz z kolei zaczną poszukiwać pracę w swoim zawodzie. Niektórzy odniosą sukces, ale wielu ze studentów takie życie może się nie spodobać. Całkiem możliwe jest, iż nie dostaną oni tej pracy, jaką sobie wymarzyli lub nie zrobią tych wszystkich rzeczy, które chcieli zrobić.

Jeśli idzie o dzisiejszy rynek pracy, bardzo ciężko jest znaleźć pracę zaraz po studiach. Ta sytuacja podnosi pytania o stan systemu samej edukacji jako takiej i tego, jakie zawody są ekonomicznie atrakcyjne.

Czasami student z dyplomem z psychologii czy literatury nie ma takich samych szans na pracę jak programiści, menadżerowie czy specjaliści od Public Relations oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Ale niestety w taki właśnie sposób funkcjonuje większość rynków – czasami niektóre zawody nie są już tak popularne ani potrzebne,

Sądzę, że każda z dziedzin naukowych oraz specjalizacja jest potrzebna. Kiedy się uczymy, kiedy próbujemy osiągnąć wyznaczone przez nas samych cele, nie tylko lepiej poznajemy siebie, ale cały świat także. Wiedząc coraz więcej i więcej, możemy zmienić wszystko, co nas otacza.

Edukacja ma wpływ na wszystko, co robimy oraz otwiera przed nami nowe możliwości: czy to podczas poszukiwań nowej pracy, czy rozszerzania własnych zainteresowań. Reasumując, wydaje mi się, że studencie w dzisiejszych czasach mają o wiele więcej możliwości niż wcześniej. Mogą próbować znaleźć pracę przez Internet, pracować jako wolni strzelce czy rozpocząć własną działalność gospodarczą. Problemem jest ciężka droga, jaką muszą przejść na samym początku, aby osiągnąć swoje cele.

Podobne wypracowania do Graduation: description of a picture - Ukończenie studiów: opis obrazka