Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Students should be required to attend classes or they should feel free to choose? What's your opinion? - Studenci powinni być zobligowani do uczestnictwa wykładach czy też mogą wybrać sami? Wyraź swoją opinię

In my opinion, attending classes should be optional for all students. First of all, I would like to remind every one what it means to be a university student.

University is an institution of a higher level of education. A student is an adult who have decided to increase his knowledge and develop some skills that may help him in future career.

On one hand there are many benefits related to attending classes. In some of the universities, if you attend classes, you get a better final score. It is a nice way to convince students to participate lectures – it surely increase their motivation. Some people mention that if you attend classes, you make a better contact with your professors. You can get more attention and teachers can measure your individual performance. They also may give you some tips or helpful advice on anything that bothers you.

However, I believe that it doesn’t work this way in a big universities. Usually any professor teaches just too many students to remember their names, don't even mention about their results. I agree that the direct contact with a teacher can't be fully replaced by studying on one's own, reading a book etc. Although if you miss a few classes, it does not mean that you'll loose a chance to get a high score in the final test.

First and foremost, every student should be mature enough to make his own decisions. If he doesn’t attend classes, it is his own choice and his own problem. Studying is a complicated process and not all of it must necessarily take place in a classroom. Moreover some students can have financial problems and they need to go to work in order to pay for their studies. It is obvious that they will miss a few lectures but this is why some universities give you an opportunity to watch them on the DVD later. In my opinion, it is really a reasonable and fair idea. It is very comfortable to be 'full-time' student but some people just can't afford it. Furthermore, many students want to get their first life experiences and start to build their career. People who have completed their degree but never used to work, may face some serious problems in the future as it comes to finding a job.

In the end, I would like to highlight the fact that people who decide to study should know how to organize their time. I am sure that most of the students know the value of lectures and they appreciate professors’ knowledge. However sometimes they are not able to attend all of the classes. University is not a high school. Students should be mature and responsible. All that they should be required is to do is learn as much as he can.

Tłumaczenie

Moim zdaniem uczestnictwo w wykładach powinno być dobrowolne. Po pierwsze, chciałabym wszystkim przypomnieć, kim jest student.

Uniwersytety to instytucje szkolnictwa wyższego. Student jest osobą dorosłą, która decyduje się zgłębiać swoją wiedzę i rozwijać pewne umiejętności w celu zwiększenia swych szans na rynku pracy.

Z jednej strony dostrzegam wiele zalet uczestnictwa w wykładach. Na niektórych uczelniach, jeśli chodzisz na wykłady, otrzymujesz lepszą ocenę końcową – na pewno zwiększa to motywację. To bardzo dobry sposób na przekonanie studentów do chodzenia na zajęcia. Niektórzy mówią, że uczestnictwo w wykładach gwarantuje lepszy kontakt z profesorem oraz że poświęca ci on więcej uwagi oraz jest w stanie ocenić poziom twojego indywidualnego wysiłku i wkładu w studia. W razie potrzeby poratuje cię wskazówką czy radą w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Jednak mnie wydaje się, że to tylko utopijna wizja uniwersytetu. W zdecydowanej większości przypadków profesor ma zbyt wielu studentów, by zapamiętać chociażby ich imiona, nie wspominając nawet o wynikach. Zgadzam się z opinią, że wiedza profesorska nie może być w pełni zastąpiona samodzielną nauką, czytaniem książki itd. Jednak fakt, że opuściłeś kilka zajęć, nie musi oznaczać, że straciłeś szansę na wysoką ocenę z egzaminu.

Przede wszystkim student powinien być osobą wystarczająco dojrzałą, by podejmować decyzje samodzielne. Jeśli nie chodzi na wykłady, jest to jego własny wybór i jego własny problem. Studiowanie to proces i nie każda wiedza pochodzi z książek. Co więcej, niektórzy studenci mogą znajdować się w trudnej sytuacji finansowej i muszę pracować, by pokryć koszty studiowania. Oczywisty wydaje się fakt, że nie mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach i to właśnie dlatego niektóre uczelnie oferują studentom możliwość późniejszego zobaczenia wykładów na DVD. Wydaje mi się, że to całkiem racjonalny i sprawiedliwy pomysł. Bardzo wygodnie jest być studentem i tylko studentem, ale niektórzy nie mogą sobie pozwolić na taki komfort. Ponadto, wielu studentów chce zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe i rozpocząć karierę jeszcze podczas studiów. Ludzie, którzy obronili dyplom, ale nie nigdy wcześniej nie pracowali, mogą doświadczyć później poważnych problemów szukając pracy.

Na końcu chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że ludzie którzy decydują się na studia, powinni wiedzieć, jak zorganizować sobie czas. Jestem pewna, że wszyscy studenci znają wartość wykładu i doceniają wiedzę profesorską. Mimo to czasem nie mogą przyjść na zajęcia. Uniwersytet to nie liceum, a studenci powinni być dojrzali i odpowiedzialni. Jeśli powinno się od nich czegoś wymagać, to jak najbardziej efektywnego zgłębiania wiedzy.

Podobne wypracowania do Students should be required to attend classes or they should feel free to choose? What's your opinion? - Studenci powinni być zobligowani do uczestnictwa wykładach czy też mogą wybrać sami? Wyraź swoją opinię