Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Do you think technology and media have made cultures around the world more similar? How? (opinion) - Czy uważasz, że nowoczesne technologie i media sprawił, że kultury całego świata zaczynają się do siebie upodabniać? Jeśli tak, to w jaki sposób?

By the 20th century, humans achieved a lot in a matter of technology and communication. Modern media have changed our lives. The world is getting smaller and flatter. Thanks to Internet we can share information with everyone on the globe. Moreover, nowadays we have a better chance to meet (even online) people from another countries or cultures. As it is so easy to travel as well, we can be engaged in long-distance relationships or even mixed marriages.

As aforesaid, it should be not surprise that cultures, economics and habits around the world start to look alike. Television, radio and Internet have had a big influence on modern society. Kofi Annan once said: 'Globalization is a fact of life'. 

A hundred years ago, the voyage to America was a nightmare indeed. The immigrants used to travel by ship. It was extremely uncomfortable and exhausting. Today, if you want to visit US, you just book a flight and you are able to get there within a couple of hours. However, you don't really need to go to America to see Empire State Building, taste hamburgers or to get to know what is going on there. You can see everything on TV or hear on the radio.

It often happens that many of foreign habits are transferred to our country and start to play a part in local culture. Partly it is because of media influence. Still, new customs  are more than welcome in opinion of the majority of the citizens. For example, we never used to celebrate Halloween in Poland, but today no one is surprised if some kids knock on the door and ask: 'treat or trick?'.

Obviously you may be concerned about the consequences of globalization such as cultural  unification or economic liberalization. But, in my opinion, there are more pros than cons about this process. For example there is an international justice movement and many other international organizations which help people from all over the world and fight for respecting human rights. They are able to become successful thanks to the Internet, mobile phones and other invention of 20th century. Can you imagine 'Amnesty International' sending letters using pigeon post?

I get truly sad when I hear peoples' doubts considering technologies of the 20th century. They obviously do not appreciate an effort of thousands of scientist and inventors doing their best to make our lives better. There are still things to be discovered and surly they will be some people who will want to use it for their own profits. We should be extremely happy and glad that we were given this chance to explore the world and get what's the best from almost every culture. To conclude, I would like to mention that there are still many people who do not have this privilege.

Tłumaczenie

W XX wieku ludzkość osiągnęła naprawdę wiele w dziedzinie technologii i komunikacji. Nowoczesne media zmieniły nasze życie. Świat staje się coraz mniejszy i bardziej płaski. Dzięki połączeniu z Internetem możemy dzielić się informacjami z każdą osobą na ziemi. Co więcej, w dzisiejszych czasach mamy większe szansę poznania ludzi wywodzących się z różnych kultur (nawet online). Jako że podróżowanie stało się bardzo łatwe, może zdarzy się, że będziemy zaangażowani w związki na odległość czy nawet tzw. mieszane małżeństwa.

Jak już zostało powiedziane, nie powinniśmy być zaskoczeni faktem, że kultura, ekonomia i zwyczaje na całym świecie są coraz bardziej do siebie zbliżone. Kofi Annan powiedział kiedyś: „Globalizacja jest faktem”.

Sto lat temu podróż do Ameryki była istnym koszmarem. Emigranci podróżowali statkami, co było niesamowicie niewygodne i wycieńczające. Dziś, jeśli chcesz odwiedzić Stany Zjednoczone, rezerwujesz bilet i jesteś na miejscu w ciągu kilku godzin. Choć tak naprawdę wcale nie musisz lecieć za Ocean, by zobaczyć Empire State Building, spróbować hamburgerów czy po prostu dowiedzieć się, co się tam dzieje. Wszystko możesz zobaczyć w telewizji albo usłyszeć w radio.

Bywa, że wiele zagranicznych zwyczajów „przemyka się” do twojego kraju i z czasem wnika w tamtejszą kulturę. Częściowo jest to spowodowane wpływem mediów. Jednakże nowe obyczaje są chętnie przyjmowane przez większość obywateli Dla przykładu: w Polsce nie zwykliśmy świętować Halloweenu, ale dziś nikogo nie dziwi, gdy do drzwi pukają dzieci i pytają: „cukierek albo psikus?”.

Oczywiście za skutek globalizacji można uważać unifikację kulturową czy zliberalizowaną gospodarkę. Myślę jednak, że jest więcej plusów niż minusów tego procesu. Istnieją na przykład międzynarodowe organizacje, stojące na straży sprawiedliwości oraz inne stowarzyszenia pomagające ludziom z całego świata i stojące na straży przestrzegania praw człowieka. Tego typu fundacje i organy mogą odnosić sukcesy dzięki wynalazkom dwudziestego wieku, takim jak telefon komórkowy czy Internet. Czy wyobrażasz sobie, jaki byłby efekt, gdyby „Amnesty International” posyłało listy pocztą gołębią?

Niezwykle się smucę słysząc o wątpliwościach dotyczących opłacalności rozwoju techniki w XX wieku. Ludzie nie doceniają wysiłku tysięcy naukowców i wynalazców, którzy uczynili, co tylko w ich mocy, by nasze życie stało się lepsze. Wciąż jest wiele do odkrycia i z pewnością znajdą się ludzie, którzy te odkrycia będą chcieli wykorzystać dla swoich egoistycznych celów. Mimo to powinniśmy być ogromnie szczęśliwi i wdzięczni, że mamy szansę poznawać świat i czerpać z prawie każdej z kultur to, co najlepsze. Kończąc, chciałbym przypomnieć, że na świecie wciąż żyją ludzie, którzy nie mają takiego przywileju.

Podobne wypracowania do Do you think technology and media have made cultures around the world more similar? How? (opinion) - Czy uważasz, że nowoczesne technologie i media sprawił, że kultury całego świata zaczynają się do siebie upodabniać? Jeśli tak, to w jaki sposób?