Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rainforests - how to protect rainforests? - Lasy tropikalne - jak chronić lasy tropikalne?

Tropical rainforests are cut down terribly fast. It has a disastrous influence on the whole world. It disturbs the natural balance. Every forest regulates the amount of carbon dioxide in the atmosphere, especially the ones occupying such a immense area. But they are destroyed rapidly and carelessly and we are experiencing the consequences already.
 
Unfortunately, I think that it is impossible to hold back the destruction of tropical rainforests using force, since it has already gone so far. People responsible for it won't care about protests and strikes. They are actually too powerful and have too much to gain with the forests' destruction to give it up. This is sad, but true. In my opinion, the only way to stop it is to change people's awareness about the problem. We should do everything we can in order to make people aware of how disastrous the destruction of rainforests is for the nature and for us.

People should find out that destroying the rainforests is the main reason of disasters such as cyclones and floods. They should be taught in schools about how nature 'works' and how it is possible that the lack of a tropical rainforest equals, sooner or later, a tragedy. Strict law against deforestation won't help. All the people in the world know that regulations exist only to be broken and in fact no one cares about them. To make somebody stop doing something, you should actually make him understand the reasons why and  let them make the decision on their own. People do things they are convinced are the right ones.

It is a shame that many people probably won't understand the fact until they see another human tragedy. The older people are, the more it takes to change their minds, so we should be raised to the nature.

Tłumaczenie

Lasy tropikalne są wycinane strasznie szybko. Ma to katastrofalny wpływ na cały świat. Zakłóca to naturalną równowagę. Każdy las reguluje ilość dwutlenku węgla w atmosferze, zwłaszcza lasy zajmujące tak ogromną powierzchnię. Ale są one niszczone w zastraszającym tempie i bezmyślnie, a my już doświadczamy konsekwencji tego.

Niestety myślę, że jest niemożliwe powstrzymać niszczenie lasów tropikalnych za pomocą siły siłą, gdy zabrnęło już to tak daleko. Ludzie za to odpowiadający nie przejmą się protestami i strajkami. Są tak naprawdę zbyt wypływowi i mają zbyt wiele do zyskania wycinką lasów, by jej zaprzestać. To smutne, ale prawdziwe. Moim zdaniem jedynym sposobem, by to powstrzymać, jest zmienić ludzką świadomość dotyczącą tego problemu. Powinniśmy zrobić, co tylko możemy, by uświadomić ludziom, jak katastrofalna dla natury i dla nas jest destrukcja lasów.

Ludzie powinni dowiedzieć się, że niszczenie lasów tropikalnych jest główną przyczyną katastrof takich jak cyklony i powodzie. Powinni być uczeni w szkołach, jak „działa” natura i jak to się dzieje, że brak lasu tropikalnego równa się, prędzej czy później, tragedii. Surowe prawo przeciwko wycince lasów nie pomoże. Wszyscy ludzie na świecie wiedzą, że przepisy istnieją wyłącznie po to, by je łamać i tak nikt się nimi nie przejmuje. Aby sprawić, by ktoś czegoś zaprzestał, powinno się tak naprawdę sprawić, by zrozumiał dlaczego i pozwolić mu podjąć decyzję samodzielnie. Ludzie robią te rzeczy, co do których są przekonani, że są słuszne.

Szkoda, że wielu ludzi prawdopodobnie tego nie zrozumie, póki nie zobaczy kolejnej ludzkiej tragedii. Im starsi są ludzie, tym trudniej zmienić ich zdanie, więc powinniśmy być wychowywani w szacunku do natury.

Podobne wypracowania do Rainforests - how to protect rainforests? - Lasy tropikalne - jak chronić lasy tropikalne?