Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

In a classroom, teacher and students: description of a picture - W klasie, nauczyciel i uczniowie: opis obrazka

school, teacher, feelings, picture, description, students, picture description

Exemplary questions:

What/who can you see in the picture? What kinds of feelings accompany those people? What kind of situation can be presented in the picture? (What happened/is happening?) What kind of a story may be connected to it?

Exemplary answer:

In the picture, I can see a room filled with people. There is a blackboard with scribbles on in the room. There is also a lady, the leader of the classes probably, and some students. The teacher is a woman in her forties. Her hair is blond. She's wearing glasses. She has a black blouse and a blue jacket on.

Her hands are held high, she looks as if she was talking about something in a very expressive way. The students, only girls I believe, are sitting and listening to what she has to say. They are certainly attracted by the topic of the lecture. They respect the teacher and show a high interest in her knowledge. The speech the woman is giving must be related to a hot topic, as the excitement of both, the tutor and the students, is obvious.

They could be attending some kind of political classes and a heated debate is now taking place. They might also be welcoming a guest they've been expecting. He or she may give a lecture on a exciting topic and the students are waiting impatiently for them to arrive.

Tłumaczenie

Przykładowe pytania:

Co/kogo widzisz na obrazku? Jakie uczucia towarzyszą tym osobom? Jaka sytuacja może być tutaj zaprezentowana? (Co się stało/dzieje?) Jaka historia może się z nim wiązać?

Przykładowa odpowiedź:

Na zdjęciu widzę pokój pełen ludzi. Jest tu tablica z jakimiś napisami. Jest również pani, prawdopodobnie prowadząca zajęcia i studenci. Nauczyciel to kobieta po czterdziestce. Ma włosy blond. Nosi okulary. Ma na sobie czarną bluzkę i niebieski żakiet.

Ręce trzyma wysoko, tak, że wygląda, jakby mówiła o czymś w sposób bardzo ekspresywny. Studenci, według mnie to wyłącznie dziewczyny, siedzą i słuchają, co ma do powiedzenia. Temat wykładu jest dla nich z pewnością atrakcyjny. Szanują nauczycielkę i wykazują duże zainteresowanie jej wiedzą. Mowa kobiety musi być związana z gorącym tematem, ponieważ emocje zarówno nauczycielki, jak i uczennic, są oczywiste.

Mogą one być uczestniczyć w jakiś zajęciach politologicznych i gorąca debata ma teraz miejsce. Mogą także witać gościa, którego oczekiwały. On lub ona może wygłosić wykład na ciekawy temat i studenci czekają z niecierpliwością na jego/jej przybycie.

Podobne wypracowania do In a classroom, teacher and students: description of a picture - W klasie, nauczyciel i uczniowie: opis obrazka