Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Review of a science magazine (English-language) - Recenzja czasopisma naukowego (angielskojęzycznego)

'The Scientific American' is a magazine worth spending money on. It is published monthly in fifteen countries all over the world and enjoys unflagging popularity. Although it is available in many different languages I suggest you chose the English copy.

Reading it you pleasurably learn both English and biology or chemistry. It simplifies the everyday problems with Maths. Colourful photos, images, diagrams and charts facilitate understanding the discussed topic. The text itself is written in a comprehensible language so that even a layman can understand the very complex working of the human immune system or the Einstein's theory of relativity. It contains articles on almost every topic including economy and politics.

Also, due to a wide variety of vocabulary, it helps you to improve your English. It is particularly strongly recommended to those who would prefer a scientific career in the future. Containing articles written by the best, it gives you an opportunity to discover the tricks they use to be a successful writer. This helps you develop your own, high level of written language.

I strongly recommend this magazine to any student who wants to improve their English while learning numerous new interesting facts about science. It's well spent money.

Tłumaczenie

„The Scientific American” („Świat nauki”) to magazyn, na który warto wydać pieniądze. Jest publikowany miesięcznie w 15 krajach na całym świecie i cieszy się niesłabnąca popularnością. Mimo że jest dostępny w wielu różnych językach, sugeruję wybranie angielskiego wydania.

Czytając go jednocześnie przyjemnie uczysz się angielskiego, a także biologii czy chemii. Rozjaśnia codzienne meandry matematyki. Kolorowe zdjęcia, obrazki, diagramy i schematy ułatwiają zrozumienie omawianego tematu. Tekst sam w sobie jest napisany zrozumiałym językiem tak, że nawet laik zrozumie zasady bardzo złożonego działania ludzkiego systemu immunologicznego czy teorię względności Einsteina. Zawiera on artykuły na prawie każdy temat, w tym z ekonomii czy polityki.

Co więcej, ze względu dużą różnorodność słownictwa pomaga podnieść poziom angielskiego. Szczególnie mocno polecam go tym, którzy swoją przyszłość wiążą z karierą naukową. Zawierając artykuły napisane przez najlepszych, daje ci okazję zapoznać się z ich sztuczkami używanymi po to, by być świetnym autorami. Pomoże ci to odkryć własny wysoki poziom języka pisanego.

Mocno polecam ten magazyn każdemu uczniowi, który chce podnieść swój poziom angielskiego ucząc się w tym samym czasie ciekawych faktów naukowych. To dobrze wydane pieniądze.

TAGI: review

Podobne wypracowania do Review of a science magazine (English-language) - Recenzja czasopisma naukowego (angielskojęzycznego)