Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of a sport - Opis sportu

Tennis was invented in the nineteenth century in England. It soon became a very popular pastime and spread to the United States and other countries. The first tennis club was founded in 1872, and the first tennis tournament took place in 1877 at Wimbledon, a place that is associated with tennis till this day.

The rules of tennis haven’t changed much since the beginning of the sport. A game of tennis can be held between either two or four players (two teams). The place where tennis games take place is called a tennis court. The court is divided in half by a net. The players hit a yellow rubber ball with special tennis rackets. The ball cannot go outside the perimeter of the court, marked by white lines, nor can it hit the net. The rackets in the past were made of wood, but now they are made of materials that are light and durable, for example carbon and graphite. If one player fails to reach the ball and send it to the opponent’s half of the court, the other person scores points. There are four court types: clay, hard, grass, and carpet. The type of court affects how fast a ball moves and how hard it bounces.

Tennis is a popular sport, present at the Olympic Games. Professional tennis players earn a lot of money, partially from tournaments but mostly thanks to advertising. They are paid by their sponsors to wear a particular brand of sportswear, for example. The best tennis players are world-famous celebrities. Top players compete during tennis tournaments. The most prestigious tournaments are called Grand Slam, or Masters. These are: Wimbledon, US Open, French Open, and Australian Open. Tennis is a very exciting sport, in which the score can change dramatically within minutes. That’s why it attracts a lot of people all around the world and is a very popular spectator sport.

Tłumaczenie

Tenis został wynaleziony w dziewiętnastym wieku w Anglii. Szybko stał się bardzo popularnym sposobem spędzania wolnego czasu i rozprzestrzenił się na Stany Zjednoczone i inne państwa. Pierwszy klub tenisowy został założony w 1872 roku, a pierwszy turniej miał miejsce w roku 1877 w Wimbledonie – miejscu, które jest związane z tenisem po dziś dzień.

Reguły tenisa nie zmieniły się znacznie od czasów początku tego sportu. Mecz tenisa można rozegrać pomiędzy dwoma lub czterema zawodnikami (dwie drużyny). Miejsce, gdzie rozgrywane są mecze tenisa, nazywamy kortem tenisowym. Kort jest podzielony na dwie części siatką. Zawodnicy uderzają w żółtą piłkę za pomocą specjalnych rakiet tenisowych. Piłka nie może wylecieć za obrzeże kortu,wyznaczone przez białe linie, nie może również uderzyć w siatkę. Rakiety w przeszłości były wykonane z drewna, ale teraz są zrobione z materiałów lekkich i wytrzymałych, na przykład węgla i grafitu. Jeśli jednemu z zawodników nie uda się dosięgnąć i odbić piłki na połowę kortu przeciwnika, druga osoba zdobywa punkt. Istnieją cztery rodzaje nawierzchni: ziemna, twarda, trawiasta i dywanowa. Rodzaj nawierzchni wpływa na to ja szybko porusza się piłka i jak mocno się odbija.

Tenis to popularny sport, obecny na Igrzyskach Olimpijskich. Zawodowi tenisiści zarabiają dużo pieniędzy, częściowo z udziału w turniejach, ale głównie dzięki reklamom. Sponsorzy na przykład płacą im za noszenie odzieży określonej marki. Najlepsi tenisiści to znane na całym świecie gwiazdy. Najlepsi tenisiści walczą ze sobą podczas turniejów tenisowych. Najbardziej prestiżowe turnieje noszą nazwę Wielkiego Szlema albo Masters. Są to: Wimbledon, US Open, French Open i Australian Open. Tenis to bardzo emocjonujący sport, w którym wynik meczu może się gwałtownie zmienić w przeciągu minut. Właśnie dlatego pociąga wielu ludzi na całym świecie i przyciąga tłumy widzów.

Podobne wypracowania do Description of a sport - Opis sportu