Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Teenagers and their problems with personality (article) - Nastolatki i ich problemy z osobowością (artykuł)

Adolescence, just like every period in life, has its advantages and disadvantages. On one hand it is a carefree time, when we are able to make decisions on our own but we still remain under our parents' protection and don't have to worry about gaining means to survive. On the other hand it is not such an easy time, because this is when our personalities are forming and this can be painful quite often.

A teenager is already not a child, but not an adult yet. The older they are, the more they know about the world and about themselves. They start to notice their individual features, how they differ from the other people and they want to emphasise it. The teenager also notice that their parents are just average people who also make mistakes and first of all – notice the mistakes they have made while raising them. So the teenagers start to look for some ''patterns to follow often outside the house. As a student, a teenager has many opportunities to meet new people, he or she is open to new acquaintances. They are also open to new experiences which develop their vision and knowledge about the world on one hand, but can be painful on the other. Teenagers get to know about their passions and start to develop them, which can also create the type of person they will become in the future. What can be really painful, is the disillusion about the world around. Becoming aware of people's bad deeds, of common hypocrisy, greed and all the other human weaknesses can be a little bit shocking in the beginning. A young person will probably need some time to accept what he or she has just discovered and find their way to come to terms with that.

All the aforementioned factors influence strongly the forming a teenager's personality. What he or she needs the most at this time is support, especially from their parents who also used to be teenagers.

Tłumaczenie

Okres dorastania, jak każdy czas w życiu, ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony jest to beztroski czas, gdy jesteśmy już w stanie samodzielnie podejmować decyzje, ale wciąż pozostajemy pod opieką rodziców i nie musimy się martwić o pozyskiwanie środków do przetrwania. Z drugiej – nie jest to łatwy czas, ponieważ jest to okres, w którym nasze osobowości zaczynają się kształtować, co może być nierzadko bolesne.

Nastolatek nie jest już dzieckiem, ale nie jest też jeszcze dorosłym. Im starszy jest, tym więcej wie o świecie i o sobie samym. Zaczyna zauważać własny indywidualny charakter, swą odmienność od innych ludzi i chce to podkreślić. Dostrzega także, że jego rodzice są zwykłymi ludźmi, którzy także popełniają błędy, a przede wszystkim zauważa te błędy, które popełnili oni w jego wychowaniu. Zatem nastolatek często zaczyna szukać wzorów do naśladowania poza domem. Jako uczeń, nastolatek ma wiele okazji do spotykania nowych ludzi, jest otwarty na nowe znajomości. Jest także otwarty na nowe doświadczenia, które rozwijają jego wizję świata i wiedzę o nim z jednej strony, ale mogą być bolesne z drugiej. Poznaje swoje pasje i zaczyna je rozwijać, co także wpływa na formowanie się typu osoby, jaką zostanie w przyszłości. Co może być szczególnie przykre, to rozczarowanie otaczającym go światem. Uświadomienie sobie wszystkich złych czynów ludzi, powszechnego zakłamania, chciwości i wszystkich ludzkich słabości może być z początku nieco szokujące. Młody człowiek może potrzebować czasu, by zaakceptować to, co odkrył i pogodzić się z faktami.

Wszystkie wyżej wymienione czynniki silnie wpływają na kształtowanie się osobowości nastolatka. To, czego najbardziej potrzebuje on w tym czasie, to wsparcie, szczególnie ze strony rodziców, którzy także byli kiedyś nastolatkami.

Podobne wypracowania do Teenagers and their problems with personality (article) - Nastolatki i ich problemy z osobowością (artykuł)