Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Reference letter - computer scientist - List motywacyjny - informatyk

Dear Sir/Madam,

I am sending my application to you because I would like to apply for a position of computer programmer in the Internet portal managed by you.

I am convinced that I am the right person to take up this position and I am certain that I will manage to do the programmer's tasks well. I wish I would be able to convince you about this too. I;ve been interested in computers for many years. I've started learning programming at the age of eleven and I developed this interest as years passed by. Obviously, I chose mathematical-computer science class in high school. I used to spend a lot of time improving my computing abilities outside school too. I gained knowledge about programming and also about creating websites, databases and about the computer hardware. With a couple of classmates we used to manage a website, we also did a simple programming project of a shooter game.

I used to repair computers and solve my friends' software problems too. After I had graduated from high school I studied computer studies on the Electric and Computer Engineering Department at the University of Technology in Cracow, which I graduated in 2008. I worked part-time as a programmer during studies in different institutions. After the four years of studying, I took a one year break and started working as a programmer in the Internet portal komputer.net (references on request). Afterwards I came back to the aforementioned university to graduate.

As you can see, I have a lot of experience concerning programming. I ensure you that my knowledge about programming and about computers is really wide and I do my best to broaden it all the time. What is more, I am a responsible, conscientious and thorough person. In addition, I am an ambitious person that who likes new challenges and I think that working for such a big and well-known portal would be a real challenge for me,

I would be pleased to have the possibility to introduce my person and my offer to you at the personal interview. I am looking forward to your reply.

Yours sincerely,

Ewa Bąk

Tłumaczenie

Szanowny/a Panie/Pani,

wysyłam Państwu moją aplikację, ponieważ chciałabym ubiegać się o stanowisko programisty komputerowego w portalu internetowym, którym Państwo zarządzają.

Jestem przekonana, że jestem właściwą osobą do objęcia tego stanowiska i jestem pewna, że dobrze poradzę sobie z zadaniami programisty. Chciałabym przekonać Państwa o tym. Interesuję się komputerami od wielu lat. Zaczęłam uczyć się programowania w wieku jedenastu lat i z biegiem czasu rozwijałam te zainteresowania. Oczywiście w szkole średniej wybrałam klasę matematyczno-informatyczną. Spędzałam także sporo czasu rozwijając swoje komputerowe umiejętności poza szkołą. Przez cały ten czas uzyskałam wiedzę o programowaniu, a także o tworzeniu stron internetowych, bazach danych i sprzęcie komputerowym. Z kilkoma kolegami z klasy zarządzaliśmy stroną internetową, zrobiliśmy także prosty programistyczny projekt gry-strzelanki.

Naprawiałam też komputery i rozwiązywałam problemy przyjaciół z oprogramowaniem. Po ukończeniu szkoły średniej studiowałam informatykę na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, którą ukończyłam w 2008 roku. Pracowałam w trakcie studiów w niepełnym wymiarze godzin jako programistka w różnych instytucjach. Po czterech latach studiów wzięłam jeden rok przerwy i zaczęłam pracować jako programistka w portalu internetowym komputer.net (referencje na życzenie). Potem wróciłam na uczelnię, by skończyć studia.

Jak Państwo widzą, mam spore doświadczenie w programowaniu. Zapewniam, iż moja wiedza o programowaniu i ogółem o komputerach jest duża i robię wszystko, by cały czas ją poszerzać. Co więcej, jestem osobą odpowiedzialną, sumienną i dokładną. W dodatku jestem osobą ambitną, która lubi nowe wyzwania i sądzę, że praca w takim dużym i dobrze znanym portalu jest dla mnie prawdziwym wyzwaniem, które dałoby mi nowe możliwości do rozwijania moich programistycznych zainteresowań.

Będę zaszczycona mając możliwość przedstawić Państwu moją osobę i ofertę na rozmowie kwalifikacyjnej. Z niecierpliwością oczekuję na Państwa odpowiedź.

Z poważaniem,

Ewa Bąk

Podobne wypracowania do Reference letter - computer scientist - List motywacyjny - informatyk