Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

What is stress? - How to deal with stress? - Czym jest stres? - Jak radzić sobie ze stresem

I am rather a nervous person, so there are many situations which stress me out. The most common are the ones when I am under time pressure. I have to react and make decisions fast then. I don't have much time to think these decisions over and I risk much more comparing to making the same choice if I had more time. Classic examples of these situations are exams I don't have much time to prepare for, homeworks I have to complete in order to meet the deadlines. Driving a car is also a good example. One of the ways to deal with it is, in my opinion, just to learn how to bear the pressure of time and get used to it. Nobody can avoid such situations in their lives. I guess we should just accept the fact. The ability to work under pressure of time is a real advantage in life. Instead of worrying that you are under pressure, you'd better think about the happy ending – that this state is not going to last forever and as soon as it is over you will be able to calm down and relax again. In case of exams or homeworks you should simply try to organise your time well in order to reduce the stress' level.

Social situations are another thing that stress me out. I am rather shy and have some troubles to socialize. I realize that this stress is redundant, because, like aforesaid, I will not avoid such situations in my life. I try to cope with it by not evading social situations, even though I am stressed  because I know that later I will get used to new people and they won't be strangers to me anymore. And the more I try to socialize, the lesser my fear of the people in general is. I hope that someday I will totally get rid of it.

As we can see, stressful situations are usually normal and are not actually a serious problem if only we can handle with them. I think that people should just keep themselves at a distance and try not to be concerned about small things.

Tłumaczenie

Jestem raczej nerwową osobą, więc wiele sytuacji mnie stresuje. Najczęstsze z nich to takie, w których znajduję się pod presją czasu. Muszę wtedy szybko reagować i podejmować decyzje. Nie mam wiele czasu, by te decyzje przemyśleć i znacznie bardziej ryzykuję, w porównaniu do sytuacji, kiedy miałabym więcej czasu, by podjąć decyzję. Klasycznymi przykładami takich sytuacji są egzaminy, na które mam mało czasu, by się do nich przygotować lub prace domowe, które muszę skończyć przed nieprzekraczalnym terminem. Prowadzenie samochodu także jest dobrym przykładem. Sposobem, by sobie z tym poradzić, jest, moim zdaniem, po prostu nauczenie się, jak znosić presję czasu i przyzwyczajenie się do niej. Nikt z nas nigdy nie uniknie takich sytuacji w życiu. Sądzę, że powinniśmy po prostu zaakceptować ten fakt. Umiejętność pracy pod presją czasu jest prawdziwą zaletą w życiu. Zamiast martwić się, że jest się pod presją czasu, lepiej pomyśleć o szczęśliwym zakończeniu – że ten stan nie będzie trwał wiecznie i gdy tylko się skończy, będzie można znów uspokoić się i zrelaksować. W przypadku egzaminów lub prac domowych powinno się po prostu dobrze organizować swój czas, by zredukować poziom stresu.

Sytuacje towarzyskie są kolejnymi, które wywołują u mnie stres. Jestem raczej nieśmiała i mam pewne trudności w nawiązywaniu kontaktu. Zdaję sobie sprawę, że ten stres jest zbędny, ponieważ, jak wyżej powiedziano, nigdy nie uniknę takich sytuacji w swoim życiu. Staram się radzić sobie z tym po prostu przez nieunikanie sytuacji towarzyskich, mimo tego że jestem zestresowana na początku, ponieważ wiem, że później oswoję się z nowymi ludźmi i wkrótce nie będą oni dla mnie obcymi. I im więcej próbuję nawiązywać kontaktów, tym mniejszy jest mój ogólny strach przed ludźmi. Mam nadzieję, że kiedyś zupełnie się go pozbędę.

Jak widzimy na powyższych przykładach, stresujące sytuacje są zwykle normalne i właściwie nie stanowią poważnego problemu, jeśli tylko potrafimy sobie z nimi radzić. Myślę, że ludzie powinni zachowywać dystans i nie przejmować się drobnymi sprawami.

Podobne wypracowania do What is stress? - How to deal with stress? - Czym jest stres? - Jak radzić sobie ze stresem