Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Job interview (shop assistant) - Rozmowa kwalifikacyjna (na stanowisko sprzedawcy)

A: Good morning.
B: Good morning.
A: John McDonald, nice to meet you.
B: Catherine Swanson, nice to meet you too.
A: You are interested in working as a shop-assistant in our sports shop, aren't you, Miss Swanson?
B: Yes, that's right.
A: Why do you want to work in our shop?
B: I have been interested in sports since I was a child and I think it would be a pleasure to get a job related to my interests. Moreover, I used your company products for some time and I was satisfied with them. And last but not least, I need to find a job.
A: So, you say you like sport... Which sports do you practise?
B: Oh, many... I like swimming, cycling, roller-skating. I also like team sports like volleyball or basketball... Sometimes I go to the gym... I am an active person and I just can't imagine a day without any exercise.
A: Well, it is a big advantage. So I guess you know a lot about sports equipment?
B: Of course! Because of my interest in sports I buy a lot of equipment, so I know a lot about it and how to select an appropriate item.
A: You've mentioned that you had used our products. What do you thing about them and about our brand in general?
B: As I have already said, I am satisfied with your products. They are really of high quality, actually I have never been disappointed. You also have a big variety of products to choose from, which also is a big advantage. And the customer service was really competent, always willing to help.
A: All right... Have you worked in sports shop before?
B: No, I haven't, but I believe I am able to manage it.
A: Great, and where did you work before and have you ever worked on any sport-related position?
B: I worked as a fitness instructor in a fitness club. I also have a climbing instructor license.
A: Oh, so I guess you are familiar with climbing equipment too... Excellent. But, back to the point, why did you give up this job?
B: Actually I didn't give it up. The owner had to close the club because of some financial troubles.
A: But I see that you've never worked as a shop assistant before, so I guess that you cannot operate a cash register?
B: Unfortunately, I can't. But I assure you I am a quick learner.
A: It isn't really complicated actually. And how many did you earn as a fitness instructor?
B: My salary was eight pounds per hour. I think that was a quite satisfying sum and I'd expect at least the same here.
A: I guess you will be even more satisfied with the salary of ten pounds per hour you'd get here. With the high sales we have, we are able to pay our workers decently.
B: Of course, that would be excellent.
A: All right. Now, do you have any questions you'd like to ask?
B: Yes, of course. I would like to know what my duties will be what are the co-workers here like?
A: As a shop assistant you will have to sell our products, advise our customers, place the articles on shelves and also put them in order. People you would work with are young, just about your age and also interested in sports, because we take it into account when recruiting new workers. I think you should get on well. The atmosphere is nice and friendly in general.
B: And how many hours a day I would have to work?
A: Generally, our shop is open from 9 a.m. to 6 p.m., so our workers work on two eight-hour shifts. The schedule is set every week. Do these conditions suit you?
B: Of course they do.
A: Well, are you still interested in working in our shop?
B: Yes, I am.
A: So, when are you ready to start working?
B: I can start even right now.
A: All right, Miss Swanson. Then please come on Monday, nine o'clock. Other workers will introduce you to your tasks. Thank you, Miss Swanson and see you on Monday.
B: Thank you very much, Mr McDonald. Goodbye!
A: Goodbye.

Tłumaczenie

A: Dzień dobry.
B: Dzień dobry.
A: John McDonald, miło mi.
B: Catherine Swanson, mnie również miło.
A: Jest pani zainteresowana pracą jako sprzedawca w naszym sklepie sportowym, tak, panno Swanson?
B: Tak, zgadza się.
A: Dlaczego chce pani pracować w naszym sklepie?
B: Interesuję się sportem od dziecka i sądzę, że byłaby to przyjemność otrzymać pracę związaną z moimi zainteresowaniami. Co więcej, używałam produktów waszej firmy przez jakiś czas i byłam zadowolona. I na koniec – po prostu potrzebuję znaleźć pracę.
A: Zatem mówi pani, że lubi pani sport... Jakie sporty pani uprawia?
B: Oj, wiele... Lubię pływanie, jazdę na rowerze, jazdę na rolkach. Lubię także sporty zespołowe jak siatkówka czy koszykówka... Czasami chodzę na siłownię... Jestem ruchliwą osobą i po prostu nie wyobrażam sobie dnia bez jakiejkolwiek aktywności fizycznej.
A: O, to duży plus. Zatem sądzę, że wie pani sporo o sprzęcie sportowym?
B: Oczywiście! Z powodu moich sportowych zainteresowań kupuję sporo sprzętu sportowego, zatem wiem dużo o nim i o tym, jak dobierać odpowiednie rzeczy.
A: Wspomniała pani, że używała pani naszych produktów. Jak pani ocenia je i ogółem naszą markę?
B: Jak już powiedziałam, jestem zadowolona z waszych produktów. Są naprawdę wysokiej jakości, tak naprawdę nigdy nie byłam zawiedziona. Mają państwo też spore zróżnicowanie produktów, co również uważam za duży plus. Obsługa klienta też była fachowa, zawsze gotowa pomóc.
A: W porządku... Czy pracowała już pani przedtem w sklepie sportowym?
B: Nie, ale wierzę, że poradzę sobie z tym.
A: Dobrze, zatem gdzie pani pracowała wcześniej i czy wykonywała pani pracę związaną ze sportem?
B: Pracowałam jako instruktorka fitness w fitness klubie. Mam także uprawnienia instruktora wspinaczki.
A: O, to sądzę, że zna się pani też na sprzęcie do wspinaczki. Wspaniale. Ale wracając do rzeczy, dlaczego zrezygnowała pani z tamtej pracy?
B: Tak naprawdę nie zrezygnowałam. Właściciel zmuszony był zamknąć klub z powodu jakichś problemów finansowych.
A: Ale widzę, że nie pracowała pani nigdy jako sprzedawca, więc sądzę, że nie potrafi pani obsługiwać kasy fiskalnej?
B: Niestety nie potrafię. Ale wierzę szybko się uczę.
A: Właściwie nie jest to bardzo skomplikowane. A ile pani zarabiała jako instruktorka fitness?
B: Moje wynagrodzenie wynosiło osiem funtów na godzinę. Myślę, że była to całkiem zadowalająca płaca i oczekiwałabym przynajmniej takiej samej tutaj.
A: Myślę, że będzie pani jeszcze bardziej zadowolona z wynagrodzenia wysokości dziesięciu funtów na godzinę. Przy wysokich obrotach, jakie mamy, jesteśmy w stanie przyzwoicie płacić naszym pracownikom.
B: Oczywiście, byłoby wspaniale.
A: W porządku. Czy ma pani jakieś pytania?
B: Tak, jak najbardziej. Chciałabym wiedzieć, co będzie należało do moich obowiązków i jacy są współpracownicy?
A: Jako sprzedawca będzie pani musiała sprzedawać nasze produkty, doradzać naszym klientom, wykładać towary na półki i je porządkować. Ludzie, z którymi by pani pracowała, są młodzi, właśnie mniej więcej w pani wieku, i także interesujący się sportem, ponieważ bierzemy to pod uwagę przy rekrutowaniu nowych pracowników, więc myślę, że powinniście się dobrze dogadywać. Ogólnie atmosfera jest miła i przyjazna.
B: A ile godzin dziennie musiałabym pracować?
A: Generalnie nasz sklep otwarty jest od godziny dziewiątej rano do szóstej po południu, więc nasi sprzedawcy pracują na dwie ośmiogodzinne zmiany. Grafik jest ustalany co tydzień. Czy takie warunki pani odpowiadają?
B: Tak, jak najbardziej.
A: Zatem czy wciąż jest pani zainteresowana pracą w naszym sklepie?
B: Tak, jestem.
A: A od kiedy jest pani gotowa zacząć pracę?
B: Mogę zacząć nawet od zaraz.
A: Dobrze, panno Swanson. Zatem proszę przyjść w poniedziałek. o dziewiątej. Inni pracownicy wdrożą panią w pani zadania. Dziękuję, panno Swanson i do zobaczenia w poniedziałek.
B: Bardzo dziękuję, panie McDonald. Do widzenia!
A: Do widzenia.

Podobne wypracowania do Job interview (shop assistant) - Rozmowa kwalifikacyjna (na stanowisko sprzedawcy)