Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bolesław Bierut - referat „O odchyleniu prawicowym i nacjonalistycznym w kierownictwie Partii...”. Odsunięcie Gomułki od władzy

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Władysław Gomułka miał bardzo istotny udział w sprowadzeniu i zainstalowaniu w powojennej Polsce władz komunistycznych. Uzyskawszy funkcję Sekretarza Generalnego PZPR lansował on tzw. „polską drogę do socjalizmu”, dzięki czemu dawał swoim przeciwnikom do ręki konkretny argument przemawiający jednoznacznie przeciw niemu. Gomułka przy każdej okazji posądzany był o odejście od zasad pierwotnej ideologii marksistowsko-leninowskiej oraz dążenie do usamodzielnienia się Polski Ludowej od swojego naturalnego sojusznika na wschodzie, Związku Radzieckiego.

W czerwcu roku 1947 podczas VI Plenum KC PPR towarzysz Wiesław wygłosił referat niekonsultowany wcześniej z Biurem Politycznym, w którym przedstawił swoja ocenę ewolucji polskiego ruchu robotniczego i tradycji PPS, a także skrytykował brak motywów niepodległościowych w hasłach głoszonych przez polskich komunistów. Wystąpienie to stało się początkiem otwartego konfliktu Sekretarza Generalnego z Biurem Politycznym, na czele którego stał nieprzychylny Gomułce, osiągający co razi większe wpływy w państwie, Bolesław Bierut. Gomułka nie wycofał się z przedstawionych w referacie poglądów, a na krytykę ze strony Bieruta i jego popleczników odpowiadał zwięźle i merytorycznie, broniąc...

Podobne wypracowania