Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rada Bezpieczeństwa ONZ - Chińska Republika Ludowa jako członek Rady Bezpieczeństwa

Rada Bezpieczeństwa jest jednym z ważniejszych organów ONZ i jest odpowiedzialna za utrzymanie pokoju na świecie, a w razie konieczności za nakładanie sankcji na państwa członkowskie. W skład Rady Bezpieczeństwa wchodzi 15 państw, w tym 5 z nich ma stałe członkostwo. Wśród stałych członków znajduje się między innymi Chińska Republika Ludowa, która weszła w skład Rady Bezpieczeństwa dopiero w 1971 roku, zajmując miejsce Republiki Chińskiej na Tajwanie.

Chińska Republika Ludowa posiada prawo veta, zatem spełnia dużą rolę w reformowaniu Rady. Chiny uważają się za orędownika rozwijających się państw, więc silnie popierają większą reprezentację państw afrykańskich. W kwietniu 1974 roku premier Chin Deng Xiaoping w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ przedstawił chińską teorię „trzech światów”. Xiaoping podzielił świat na trzy części - pierwszą reprezentowały walczące ze sobą supermocarstwa (USA i ZSRR), drugą były państwa rozwinięte, natomiast trzecią część stanowiły państwa słabo rozwinięte z rożnych regionów świata. W przemówieniu Xiaoping oświadczył, że Chiny należą do Trzeciego Świata. Wraz z takim nastawieniem Chiny nawiązały stosunki dyplomatyczne ze Stanami Zjednoczonymi w 1979 roku.

Początkowo Chiny były najbardziej pasywnym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Rzadko podejmowały inicjatywę i wstrzymywały się w kwestiach szczególnie drażliwych. Jednak od jakiegoś czasu zaczęły akceptować środki przymuszania, kilkakrotnie głosując za rezolucjami dotyczącymi najważniejszych kryzysów światowych. Pod koniec 2001 roku chiński minister spraw zagranicznych zaproponował sekretarzowi ONZ uczestnictwo w Międzynarodowej Konwencji dotyczącej nie udzielania terroryzmowi pomocy.

Chiny poparły Milenijną Deklarację ONZ oraz opowiadają się za tym, aby wszystkie kraje umacniały współpracę w zakresie gospodarki i techniki. Od 2001 roku Chiny podejmując coraz więcej decyzji w sprawach trudnych i głosują raczej za misjami pokojowymi. W 2006 roku Chiny miały więcej personelu w operacjach pokojowych niż pozostali członkowie Rady Bezpieczeństwa.

Podobne wypracowania do Rada Bezpieczeństwa ONZ - Chińska Republika Ludowa jako członek Rady Bezpieczeństwa