Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Walka o tron węgierski (1490-1491): Władysław Jagiellończyk-Jan Olbracht

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Zakrojona na szeroką skalę polityka dynastyczna Kazimierza Jagiellończyka, zmierzająca do zapewnienia swojej dynastii jak największych ilości europejskich tronów, swój pierwszy wielki sukces odniosła w roku 1571, kiedy to Władysław został koronowany na króla Czech. Ambicje polskiego władcy sięgały jednak o wiele dalej na południe, a bezpośrednim obiektem jego następnych starań stała się Buda, stolica państwa węgierskiego. Kilkakrotne jego działania w tym kierunku, oznaczające w niektórych przypadkach nawet wojnę, kończyły się jednak niepowodzeniem i ostateczną koniecznością uznania władzy Macieja Korwina na Węgrzech.

Sytuacja zmieniła się diametralnie w momencie śmierci władcy węgierskiego w roku 1490. Wówczas pretensje do Korony Świętego Stefana zgłosiło aż trzech pretendentów: Rzeczpospolita wysunęła kandydaturę drugiego (nie licząc Kazimierza, który został świętym) syna panującego monarchy, królewicza Jana Olbrachta, Czesi, popierani przez część szlachty węgierskiej, zaproponowali swojego króla Władysława Jagiellończyka, a praw domu Habsburskiego dochodzić miał Maksymilian I, król rzymski.

Wyścig o Budę rozpoczął Jan Olbracht, który przekroczył zbrojnie południową granicę Rzeczpospolitej...

Podobne wypracowania