Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Walka o tron węgierski (1490-1491): Władysław Jagiellończyk-Jan Olbracht

Zakrojona na szeroką skalę polityka dynastyczna Kazimierza Jagiellończyka, zmierzająca do zapewnienia swojej dynastii jak największych ilości europejskich tronów, swój pierwszy wielki sukces odniosła w roku 1571, kiedy to Władysław został koronowany na króla Czech. Ambicje polskiego władcy sięgały jednak o wiele dalej na południe, a bezpośrednim obiektem jego następnych starań stała się Buda, stolica państwa węgierskiego. Kilkakrotne jego działania w tym kierunku, oznaczające w niektórych przypadkach nawet wojnę, kończyły się jednak niepowodzeniem i ostateczną koniecznością uznania władzy Macieja Korwina na Węgrzech.

Sytuacja zmieniła się diametralnie w momencie śmierci władcy węgierskiego w roku 1490. Wówczas pretensje do Korony Świętego Stefana zgłosiło aż trzech pretendentów: Rzeczpospolita wysunęła kandydaturę drugiego (nie licząc Kazimierza, który został świętym) syna panującego monarchy, królewicza Jana Olbrachta, Czesi, popierani przez część szlachty węgierskiej, zaproponowali swojego króla Władysława Jagiellończyka, a praw domu Habsburskiego dochodzić miał Maksymilian I, król rzymski.

Wyścig o Budę rozpoczął Jan Olbracht, który przekroczył zbrojnie południową granicę Rzeczpospolitej i szybko opanował kilka zamków na terenie Słowacji oraz m.in. Preszów. Wówczas jego nieliczni zwolennicy ogłosili go królem i rozpoczęli przygotowania do koronacji, ale wybór ten został niezwłocznie unieważniony przez panów koronnych. Władysław postąpił podobnie do swojego brata, lecz w akcję zaangażował znacznie większe siły militarne. Jego wielka armia bez trudu przedostała się do stolicy, którą ku uciesze licznych entuzjastów kandydatury najstarszego z synów Kazimierza Jagiellończyka formalnie opanowała. Możni, widzący w nim orędownika pokojowego rozwiązania sporu o przynależność Śląska, Łużyc i Moraw, bez zastanowienia obrali go królem – koronacja odbyła się we wrześniu roku 1490. Trzeci z kandydatów nie zdołał odegrać w batalii większej roli, ponieważ bunt podległych mu wojsk zmusił Habsburga do wycofania się poza granice państwa węgierskiego.

Decydujące starcie rozegrało się pomiędzy dwoma braćmi, synami Kazimierza Jagiellończyka: Władysławem i Janem Olbrachtem. Na przełomie lat 1490/1491 doszło do otwartej wojny, z której zwycięsko – dzięki przewadze militarnej i poparciu lokalnych elit – wyszedł król czeski. Po przegranej przez Jana Olbrachta bitwie pod Koszycami doszło tam do podpisania pokoju, w którym to kandydat polski zrzekał się pretensji do korony węgierskiej, w zamian za co miał otrzymać Głogów. Zerwanie rozejmu i wznowienie walk przez Jana Olbrachta nie zmieniło już ustalonego układu sił – tron w Budzie definitywnie przypadł Władysławowi Jagiellończykowi, który połączył Czechy i Węgry unią personalną.

W listopadzie roku 1491 doszło jeszcze do podpisania układu normującego wzajemne stosunki z Habsburgami. Na jego mocy prawa do sukcesji na Węgrzech do śmierci Władysława i jego męskich potomków miały przypaść przedstawicielom dynastii Habsburskiej. Oznaczało to zamknięcie drogi do tronu węgierskiego dla innych przedstawicieli Jagiellonów, czyli faktycznie definitywne fiasko polityki dynastycznej prowadzonej przez króla Polski.

Podobne wypracowania do Walka o tron węgierski (1490-1491): Władysław Jagiellończyk-Jan Olbracht