Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

We all work or will work with many different kinds of people. In your opinion, what are some important characteristics of a co-worker? - Wszyscy pracujemy albo będziemy pracować z różnymi ludźmi. Jakie są twoim zdaniem cechy dobrego współpracownika?

I am sorry to say that the great majority of our citizens spends more time in their workplace than with family. Nowadays life is not easy and in order to succeed you need to work very hard… and you need to work until late. In this case it is very beneficial and really comforting to work closely with someone who you like. Sometimes this person can help you to go through hard time. An old proverb says 'Nobody is perfect' but... what can an “almost perfect” co-worker be like?
    
First and foremost, your co-worker needs to work at least as hard as you do. It is important to work towards the common goal. You should motivate each other, so that it is much easier to achieve your targets. No one likes to work with lazybones – someone who is not ambitious may bring you down.  

Apart from this, I really appreciate people with positive attitude. It is a pleasure to work with someone who is always content and optimistic. It keeps your energy high and makes you fall in love with what you do. I believe it is great to be able to 'fuel' business with passion. If a person you work with is friendly, you don't need to deal with additional stress caused by evil-minded co-worker. Unpleasant atmosphere at work may force people to change their workplace and it has a negative influence on the quality of tasks’ execution.

Speaking in a half-jesting way – you cannot be attracted to him or her (your co-worker). It is important to like your co-worker but it is definitely not good to 'like him too much'. As you know it may have a serious influence not just on your work but also on your family life.

Last but not least, I would like to emphasize the importance of trust and responsibility. In my opinion, it is impossible to work with someone if you cannot count on him. Life is a source of many surprises and it may happen one day that you won’t be able to come to work. In this case your co-worker should work for both of you and have to be sure that you would do the same for them.

Personally I am on good terms with people I work with. To sum up I think it is good to share different experiences and have good time together. Moreover, your co-worker can become your best friend. As it has been already said –  positive atmosphere makes you enjoy your job more, even if it is hard and exhausting.

Tłumaczenie

Przykro mi stwierdzić, że znakomita większość naszego społeczeństwa spędza więcej czasu w biurze niż z rodziną. W dzisiejszych czasach życie nas nie rozpieszcza i by osiągnąć sukces, musisz pracować naprawdę ciężko… i długo. Dlatego też bardzo korzystnie jest pracować z kimś, kogo lubisz. Czasem ta osoba może pomóc ci przetrwać ciężkie chwile. Stare przysłowie mówi: „Nikt nie jest idealny”, ale... jaki powinien być „prawie idealny” współpracownik?

Przede wszystkim powinien pracować co najmniej tyle, ile ty sam. Ważne jest by przyświecał wam ten sam cel. Powinniście się nawzajem motywować, by łatwiej wam było osiągnąć wspólny target. Nikt nie lubi pracować z leniami. Osoba bez ambicji może cię spowalniać.

Poza tym doceniam ludzi o pozytywnym nastawieniu do życia. To przyjemność pracować z kimś, kto zawsze jest zadowolony i się uśmiecha. To daje ci niesamowitą energię i powoduje, że zaczynasz kochać to, co robisz. Uważam, że świetnie jest łączyć biznes z przyjemnością. Jeśli osoba, z którą pracujesz, jest przyjacielska, nie musisz zmagać się z dodatkowym stresem spowodowanym obecnością złośliwego współpracownika. Nieprzyjemna atmosfera w pracy może zmuszać ludzi do zamiany zawodu i źle wpływa na wyniki pracy.

W tonie pół żartem pół serio – nie możesz być zauroczony swoim  współpracownikiem. Ważne jest, by się lubić, ale jeśli lubicie się aż nadto, nie wpływa to dobrze na wykonywaną pracę, a już na pewno nie na życie rodzinne.

Na końcu chciałabym podkreślić, jak ważne jest wzajemne zaufanie i odpowiedzialność. Sądzę, że niemożliwe jest pracować z osobą, na którą nie można liczyć. Życie jest źródłem niespodzianek i może zdarzyć się tak, że pewnego dnia nie będziesz mógł przyjść do pracy. W takim wypadku twój współpracownik powinien przejąć wasze obowiązki, mając jednocześnie pewność, że ty na jego miejscu postąpiłbyś dokładnie tak samo.

Osobiście jestem na dobrej stopie z ludźmi, z którymi zwykłam pracować. Podsumowując uważam, że należy dzielić się doświadczeniami i dobrze się razem bawić. Ponadto, twój współpracownik może stać się twoim najlepszym przyjacielem. Jak już zostało powiedziane, pozytywna atmosfera sprawia, że nawet najtrudniejsze i najbardziej wyczerpujące zadania wykonujesz z przyjemnością.

Podobne wypracowania do We all work or will work with many different kinds of people. In your opinion, what are some important characteristics of a co-worker? - Wszyscy pracujemy albo będziemy pracować z różnymi ludźmi. Jakie są twoim zdaniem cechy dobrego współpracownika?