Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

A new restaurant may be built in your neighborhood. Are you for or against? Essay - Nowa restauracja ma zostać wybudowana w twojej okolicy. Jesteś za czy przeciw? Rozprawka

building, essay, new restaurant

My neighbourhood is situated on the west side of the city. There is a forest and a  park nearby. It is a wonderful place. I believe that building a restaurant in this area may be beneficial, however it also has some disadvantages.

First of all, new restaurant would be a great place to go out on the weekends. I am sure that many of my neighbours would enjoy dining in a restaurant that is situated next to their houses – this way we could save some time while spoiling our families with delicious meals from time to time. Our neighbourhood is located pretty far from the city center so we don't go to restaurants so often. If a good restaurant was located in my neighborhood, I would have a chance to eat out more often.

Furthermore, this idea brings new opportunities for the whole community. For example, new restaurant would provide jobs for students and teenagers. They would love to get a job as a waitress because they would have an opportunity to work at evenings or part-time. Young people would finally get a chance to earn some money. It would make them feel more responsible, mature and independent. At the same time they would learn how to organize their time.

In addition, building a new restaurant may improve the financial situation of the community. It would lure many visitors who might also visit a local pub or start shopping here.

On other hand, restaurant may cause a lot of disturbing noises, garbage and some odor. Dumped food doesn’t smell nice… As we have a forest nearby, those odors and garbage could attract some animals or insects too. It would be quite disgusting to have a pile of rubbish next to my house.

What is even worst, a restaurant built in the area may increase the number of crimes. People usually drink some alcohol in restaurants and even though it is not a pub, they might get aggressive. For sure it would cause a lot of noise at night. Obviously, it is not good for children.

To sum up I would like to say that I strongly support the idea of building a restaurant in my neighbourhood. The aforementioned benefits, such as development of community, outweigh disadvantages. In my opinion, new restaurant could be a great opportunity to promote our area and it would be nice to have a place to visit which would be situated nearby.

Tłumaczenie

Moje osiedle usytuowane jest w zachodniej części miasta. Niedaleko jest las i park. To naprawdę cudowne miejsce. Uważam, że wybudowanie tu restauracji może być całkiem korzystne, jednakże ma też swoje minusy.

Po pierwsze, nowa restauracja może być świetnym miejscem do spotkań. Jestem pewna, że wielu moich sąsiadów chętnie stołowałoby się w restauracji, gdyby ta była usytuowana w pobliżu ich domu. Moglibyśmy zaoszczędzić trochę czasu, od czasu do czasu „psując” przyjemnością w postaci wytwornego posiłku nasze rodziny. Nasze osiedle nie znajduje się blisko centrum, więc nie zwykliśmy bywać w restauracjach zbyt często. Jeśli w najbliższej okolicy znalazłabym się dobra restauracja, miałabym świetną okazję, by jadać częściej „na mieście”.

Ponadto taki pomysł oferuje wiele możliwości dla mieszkańców (wspólnoty). Na przykład nowa restauracja może zaoferować pracę wielu nastolatkom i studentom. Bardzo chcieliby pracować jako kelnerzy, bo jest to praca wieczorem. Młodzi wreszcie mogliby zarobić trochę pieniędzy. Uczyniłoby ich to bardziej odpowiedzialnymi, dojrzałymi i niezależnymi. Jednocześnie nauczyliby się prawidłowej organizacji czasu.

Dodatkowo – wybudowanie nowej restauracji może wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej naszej społeczności. Zwabiłoby to wielu gości, którzy mogliby również odwiedzić lokalny pub czy zacząć robić tutaj zakupy.

Z drugiej strony, restauracja powoduje dużo hałasów, śmieci i rozmaite odory. Zepsute jedzenie nie pachnie najlepiej. Jako że niedaleko jest las, mogłoby to zwabić kilka zwierząt lub robaki. To jednak obrzydliwe, mieć wysypisko tuż obok domu.

Co gorsza, mogłoby to też zwiększyć liczbę przestępstw. Ludzie zwykli pić w restauracjach alkohol i mimo że to nie to samo co pub, mogą zdarzać się bójki i nocne hałasy. Oczywiście nie wpływa to dobrze na dzieci.

Na końcu chciałabym powiedzieć, że silnie wspieram idee wybudowania restauracji w swojej okolicy. Wyżej wspomniane argumenty, takie jak rozwój społeczności lokalnej, zdecydowanie mnie przekonały. Sądzę, że nowa restauracja byłaby świetną okazją do promowania okolicy i byłoby dobrze mieć w pobliżu miejsce, gdzie można by się wybrać.

Podobne wypracowania do A new restaurant may be built in your neighborhood. Are you for or against? Essay - Nowa restauracja ma zostać wybudowana w twojej okolicy. Jesteś za czy przeciw? Rozprawka