Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

A winter sport (description of figure skating) - Sport zimowy (opis łyżwiarstwa figurowego)

During the recent Winter Olympic Games in Vancouver one of the most anticipated sports was figure skating. Millions of people around the world were attracted to watch the competitions, and let themselves be enchanted by the beauty and skill of the skaters’ performances. I was one of those people because figure skating is my favourite winter sport.

Figure skating is a very old sport. It was invented in the middle of the nineteenth century in Great Britain. Before the arrival of the twentieth century, both European and World Championships took place. At first, only men were allowed to take part in the championships. This changed in 1906, when the first competition for women took place. Two years later skating in pairs was introduced.

During a competition skaters compete in various categories. They may ski on ice alone or in pairs, and compete in ice skating or ice dancing. During the event they have to perform two or three programmes: a short and a long programme in ice skating and a compulsory dance, original dance and free dance in ice dancing. The sportsmen and sportswomen are rated by a panel of figure skating experts. During their performance skaters have to perform certain compulsory figures.

Figure skating is a very moving, impressive and dramatic sport and a great performance can easily sweep the audience. The performances are full of artistry and feeling but are also challenging in terms of fitness. In the figure skating there are many impressive elements: some skaters do triple or even quadruple jumps. Other effective figures are spins when a skater moves in circles very fast,and lifts, when one person lifts the other in the air.

Figure skating takes place on ice rinks. No special equipment is needed, except for ice skates: special boots with blades allowing to move on ice. Figure skaters are known for the costumes that they wear when they compete. Women usually dress in colourful, and very short, skirts or dresses. Men’s costumes are often very colourful as well. Traditionally women wear white skates and men black ones.

I like this sport a lot because it is very entertaining. The performances can be very moving. Plus, you can never be certain of the end result as the competitors sometimes trip or fall on ice which is very dramatic.

Tłumaczenie

Podczas trwania ostatnich Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver jednym z najbardziej wyczekiwanych sportów było łyżwiarstwo figurowe. Zawody przyciągnęły miliony ludzi na całym świecie, które pozwoliły się oczarować pięknu i zdolnościom występów łyżwiarzy. Byłam jedną z tych osób, ponieważ łyżwiarstwo figurowe to mój ulubiony zimowy sport.

Łyżwiarstwo figurowe to bardzo stary sport. Został stworzony w połowie dziewiętnastego wieku w Wielkiej Brytanii. Przed nadejściem dwudziestego wieku odbyły się zarówno mistrzostwa Europy, jak i świata. Na początku tylko mężczyźni mogli brać udział w mistrzostwach. Zmieniło się to w 1906 roku, kiedy odbyły się pierwsze zawody kobiet. Dwa lata później wprowadzono łyżwiarstwo w parach.

Podczas zawodów łyżwiarze rywalizują w wielu kategoriach. Mogą jechać solo lub w parze i rywalizować ze sobą w kategoriach jazdy figurowej lub par tanecznych. Podczas zawodów muszą wykonać dwa lub trzy programy: krótki i długi dla jazdy figurowej oraz taniec obowiązkowy, taniec oryginalny i taniec dowolny dla par tanecznych. Sportowcy są oceniani przez panel ekspertów w łyżwiarstwie figurowym. Podczas występu łyżwiarze muszą wykonać pewne figury obowiązkowe.

Łyżwiarstwo figurowe to bardzo poruszający, imponujący i dramatyczny sport, a wspaniały występ może łatwo porwać publiczność. Występy są pełne artyzmu i uczucia, ale są też trudne pod względem sprawności fizycznej. W łyżwiarstwie figurowym jest wiele elementów robiących wrażenie: niektórzy łyżwiarze wykonują potrójne, a nawet poczwórne skoki. Inne efektowne figury to piruety, kiedy łyżwiarz bardzo szybko porusza się dookoła i podnoszenia, kiedy jedna osoba podnosi drugą w powietrzu.

Łyżwiarstwo figurowe odbywa się na lodowisku. Nie jest potrzebny żaden specjalny sprzęt oprócz łyżew – specjalnych butów z ostrzami pozwalającymi poruszać się po lodzie. Łyżwiarze są znani z kostiumów, które noszą podczas zawodów. Kobiety zwykle noszą kolorowe i bardzo krótkie, spódniczki i sukienki. Kostiumy mężczyzn też są zwykle bardzo kolorowe. Kobiety tradycyjnie noszą białe łyżwy, a mężczyźni czarne.

Lubię ten sport, bo to bardzo dobra rozrywka. Występy bywają bardzo poruszające. Dodatkowo nigdy nie można być pewnym wyniku końcowego, gdyż zawodnicy czasem potykają się albo upadają na lód, co jest bardzo dramatyczne.

Podobne wypracowania do A winter sport (description of figure skating) - Sport zimowy (opis łyżwiarstwa figurowego)