Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Advantages and disadvantages of travelling by plane. Essay - Zalety i wady podróżowania samolotem. Rozprawka

The plane is one of the humanity’s greatest inventions. Though in the first few years after the invention planes were regarded as toys for eccentrics, currently they serve many purposes, most importantly as a means of mass transport. Each year millions of people cross countries and continents on board of commercial and military airplanes. What makes them so special? Do they have any flaws?

Planes are certainly one of the safest mean of transport. Although plane crashes gather a lot of media attention and usually not many passengers survive them, the accidents involving aeroplanes are quite rare. Some people are afraid of flying because they are afraid they may crash but many others choose planes for their safety. Another great advantage of this type of travelling is the fact that planes are the fastest mean of transport available. The journeys that in the past would take weeks, for example going from Europe to North America, thanks to the speed of aircrafts now take hours.

However, planes also have some disadvantages. Environmentally-cautious people will certainly not choose the airplane as their mean of transport. The machines are very harmful to the environment. The reason for this is the fact that they need a lot of fuel to complete their flights. Secondly, travelling by plane still remains unaffordable for many people. Plane tickets tend to be expensive, especially if you buy them during the holiday season. Although they are generally a reliable mean of transport, they are susceptible to weather conditions. In the case of heavy snow or thick fog, planes cannot take off or land. The airports are then full of angry and tired passengers. When the weather finally improves, the planes cannot all leave at the same time and the people need to wait some more time for their turn to take off. This can be very frustrating.

Flying is the most modern way to travel. It is fast and safe but at the same time unavailable for some people and not very green. Still the popularity of flying is rapidly growing.

Tłumaczenie

Samolot to jeden z największych wynalazków ludzkości. Chociaż w pierwszych latach po wynalezieniu samoloty były uznawane za zabawkę dla ekscentryków, dziś służą wielu celom, przede wszystkim jako środek masowego transportu. Każdego roku miliony ludzi przemierzają państwa i kontynenty na pokładach komercyjnych i wojskowych samolotów. Co czyni je tak niezwykłymi? Czy mają jakieś wady?

Samoloty to zdecydowanie najbezpieczniejszy środek transportu. Chociaż wypadki samolotów przyciągają wiele uwagi mediów i zwykle niewielu pasażerów je przeżywa, wypadki samolotów zdarzają się bardzo rzadko. Niektórzy boją się latać, bo boją się, że mogą się rozbić, ale wielu innych ludzi wybiera samolot dla jego bezpieczeństwa. Kolejnym wielkim plusem tego sposobu podróżowania jest fakt, że samoloty to najszybszy dostępny środek transportu. Podróże, które w przeszłości zabierały tygodnie, na przykład z Europy do Ameryki Północnej, teraz dzięki szybkości samolotu trwają kilka godzin.

Samoloty mają jednak pewne wady. Osoby dbające o środowisko z pewnością nie wybiorą samolotu za swój środek transportu. Te maszyny są bardzo szkodliwe dla środowiska. Powodem tego jest to, że aby wykonać lot potrzebują dużo paliwa. Po drugie, wiele osób w dalszym ciągu nie stać na podróżowanie samolotem. Bilety na samolot są z reguły drogie, zwłaszcza jeśli kupuje je się podczas wakacji. Chociaż zwykle są niezawodnym środkiem transportu, są podatne na warunki pogodowe. W przypadku silnych opadów śniegu lub gęstej mgły samoloty nie mogą startować i lądować. Lotniska są wtedy pełne wściekłych i zmęczonych pasażerów. Kiedy pogoda w końcu się poprawia, samoloty nie mogą opuścić lotniska jednocześnie i ludzie muszą dłużej czekać na swoją kolej na wylot. To może być bardzo frustrujące.

Latanie to najnowocześniejszy sposób podróżowania. Jest szybkie i bezpieczne, ale jednocześnie niedostępne dla niektórych ludzi i niezbyt ekologiczne. Mimo tego popularność latania gwałtownie rośnie.

Podobne wypracowania do Advantages and disadvantages of travelling by plane. Essay - Zalety i wady podróżowania samolotem. Rozprawka