Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Development and renovation: description of a picture - Rozwój i renowacja: opis obrazka

development, renovation, engineer, description, picture, building, future, job, picture description

Exemplary questions:

What/who can you see in the picture? What kind of a situation may be presented here? What kind of a problem may be brought up here? What can this picture stand for? What kind of a story may be connected to it?

Exemplary answer:

In the picture I can see a young man standing in the middle of a construction area. He is dressed in a black suit and he has a yellow helmet and sunglasses. He's holding a blue roll of paper. He's pointing at something. In the background, there are some devastated buildings and factory chimneys.

The man might be thinking about rebuilding things round here. The whole region needs a renovation. He might be holding plans of the new buildings that could stand here. He's pointing at a certain area and explaining what could be built over there. The picture reminds me of Chernobyl. It may suggest that the neighbourhood of the disaster should be reconstructed and taken care of.

The picture may also symbolise the efficiency of construction workers these days, or rather the lack of it. There are a lot of nicely dressed people telling everyone what to do and how to do it but there are almost no people who actually do some physical work.

It might be a silent protest against bureaucracy and nepotism in almost every aspect of life, not only building engineering. It can be a disapproval of omnipresent cunning planning, laziness and lack of interest in the good of the cause. Most people care only about their own well-being and wangling large sums from the company they're working for.

Tłumaczenie

Przykładowe pytania:

Co widzisz na obrazku? Jaka sytuacja może być tutaj zaprezentowana? Jaki problem może być tu poruszany? Co może symbolizować ten obrazek? Jaka może wiązać się z nim historia?

Przykładowa odpowiedź:

Na zdjęciu widzę młodego człowieka, stojącego na środku placu budowy. Jest ubrany w czarny garnitur i ma żółty kask i okulary przeciwsłoneczne. Trzyma niebieską rolkę papieru. Wskazuje na coś. W tle stoi kilka zdewastowanych budynków i kominów fabrycznych.

Ten człowiek może myśleć o odbudowie tutejszej infrastruktury. Cały regionie wymaga odnowienia. Może trzymać w ręce plany nowych budynków, które mogą tu stanąć. Wskazuje na dany obszar i wyjaśnia, co można by tam zbudować. To zdjęcie przypomina mi o Czarnobylu. Może to sugerować, że okolice katastrofy powinny być zrekonstruowane i otoczone opieką.

Sytuacja ta może również symbolizować efektywność pracowników budowlanych w tych dniach lub raczej jej brak. Jest wielu ładnie ubranych ludzi mówiących wszystkim, co robić i jak to zrobić, ale prawie nie istnieją ludzie, którzy faktycznie wykonują trochę pracy fizycznej.

To może być cichy protest przeciwko biurokracji i nepotyzmowi w niemal każdym aspekcie życia, nie tylko w budownictwie. To może być odrzucenie wszechobecnego przebiegłego planowania, lenistwa i braku zainteresowania dobrem sprawy. Większość ludzi dba tylko o siebie i kombinuje wyłudzanie dużych sum pieniędzy od firmy, w której pracują.

Podobne wypracowania do Development and renovation: description of a picture - Rozwój i renowacja: opis obrazka