Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Good and bad kinds of loneliness: description of a picture - Dobre i złe rodzaje samotności: opis obrazka

loneliness, lonely, free time, feelings, picture, description, picture description

In this picture we can see a single woman dressed in a dark coat and trousers. She is facing the wide space in front of her, that's why we're only able to see the girl's back. She is also holding an umbrella in her hand. Next to her there is a leafless tree. Many of the leaves are laying on the ground, so – guessing the season – it is probably mid-autumn, when weather  starts to get worse and it is distinctively colder. The sky is still blue but there are a few clouds in the center of the picture too. It may be an afternoon during this girl’s day off work or school.

I believe loneliness is something people don't choose and sometimes we wrongly associate loneliness with many different things, totally needlessly – for example, sometimes when one feels overwhelmed or they have lots of work to do and the pressure is very high, they want to be left alone, in peace. It gives them time to think certain decisions over or, on the other hand, helps them to make them. Sometimes people also appreciate simply having some private time and just enjoy the moment of silence or to read a book in peace. But it doesn't mean they want to be lonely.

We can say that we are lonely when we have no one to talk to or to ask for help if needed, when we have to deal with everything on our own. Sometimes people lose their friends, families and that's the kind of a situation, they are left completely alone. It is really bad.

On the other hand, some people choose loneliness, because they think it would be a better way of living. This way they don't have to take responsibility for other people in their life, they are completely free to do whatever they want. Later in life, they also don't have to put up with all the everyday unpleasant moments, illnesses or deaths. It is definitely easier, but also devastating, because at some point of their lives these people will realize that they miss someone who would care for them.

Still, it is better to do some things alone than to do them with another person. Take for example traveling – I prefer to visit places on my own because I don't have to deal with constant complaining that we should not go there or we should not see this museum, because it is better to stay in the hotel. When you are traveling alone, you can see whatever you want and do it at your own pace. And yes, I also do not like trips organized by travel agencies.

Tłumaczenie

Na tym rysunku widzimy jedną kobietę, ubraną w czarny płaszcz i spodnie. W prawej ręce trzyma parasol. Myślę, że to prawa ręka, ze względu na położenie jej ciała. Obok niej znajduje się drzewo już bez liści. Wiele z liści leży na ziemi, więc – zgadują porę roku – jest prawdopodobnie późna jesień, kiedy pogoda robi się gorsza i jest zimniej. Niebo nadal jest niebieskie, ale możemy zobaczyć parę chmur w centrum obrazka. Jest prawdopodobnie popołudnie oraz dzień wolny kobiety w pracy lub w szkole.

Sądzę, że samotność jest czymś, czego ludzie nie wybierają i czasami mylimy tę samotność z całkowicie innymi rzeczami, zupełnie niepotrzebnie – na przykład, kiedy czasami czujemy się przytłoczeni albo mamy dużo pracy i napięcie jest bardzo duże, chcemy przez chwilę zostać sami, w spokoju. Daje mi to czas na przemyślenie paru decyzji albo, z drugiej strony, pomaga w ich podejmowaniu. Czasami ludzie chcieliby mieć trochę czasu dla siebie i nacieszyć się chwilą ciszy oraz mieć szansę przeczytania książki w spokoju. Ale to wcale nie znaczy, że chcą być samotni.

Możemy powiedzieć, że jesteśmy samotni, kiedy nie mamy z kim porozmawiać lub spytać o pomoc, jeśli jest potrzebna, kiedy musimy sobie ze wszystkim poradzić sami. Czasami ludzie tracą przyjaciół, rodzinę i zostają kompletnie sami. To jest naprawdę fatalne.

Z drugiej jednak strony, niektórzy z ludzi wybierają samotność, ponieważ myślą, że będzie oznaczało to lepszy styl życia. Nie będą musieli brać odpowiedzialności za inną osobę, która jest w ich życiu, są całkowicie wolni i mogą robić cokolwiek chcą. Później nie muszą radzić sobie z wszystkimi nieprzyjemnymi chwilami, chorobami czy śmiercią bliskich. Jest to zdecydowanie prostsze, ale i bardziej bolesne i wyniszczające, ponieważ na pewnym etapie życia ci ludzie zdadzą sobie spraw, iż tęsknią za kimś, komu by na nich zależało.

Jednak czasem lepiej robić pewne rzeczy w pojedynkę. Na przykład podróżowanie – wolę zwiedzać różne miejsca w pojedynkę, ponieważ nie muszę radzić sobie z nieustannym narzekaniem, że nie powinniśmy iść tam i zwiedzać to muzeum, bo lepiej jest zostać tu, w hotelu. Kiedy podróżujesz samotnie, możesz obejrzeć, co tylko chcesz i robić to we własnym tempie. I, owszem, nie lubię również wycieczek organizowanych przez biura podróży.

Podobne wypracowania do Good and bad kinds of loneliness: description of a picture - Dobre i złe rodzaje samotności: opis obrazka