Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

False friendship - description - Przyjaźń fałszywa - opis

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

A false friend is a person who is not really your friend, but only pretends that he or she is this person. A false friend is someone dangerous. It is not good when such a person is around you. A false friend may cause a lot of harm and misery. A false friend is not your friend, but also not your enemy.

A true friend is someone you can always count on. A false friend, on the other hand, will not be by your side when you need this person the most. We are not superheroes and every person finds themselves in the situation when they need someone’s help from time to time. This kind of situation usually shows us who is our true friend and who’s not. A false friend will not offer us his or her help or even decline their assistance if we straightforwardly ask them for it. This type of behaviour really hurts.

Another trait that distinguishes a false friend from a real friend is the inclination to gossip. A false friend pretends to like you in order to learn about your opinions or secrets. Then he or she uses this knowledge against you. This person will take pleasure in revealing your secrets to other people and in making fun of your opinions behind your back. He or she will also tell lies about you just for fun. They don’t think about the consequences of their behaviour.

Thirdly, what distinguishes a false friend is the fact that he or she often takes advantage of the people who consider them as their friends. This type of person will borrow some money from you and never give it back. He or she may also constantly use your clothes or cosmetics. A false friend often befriends someone who is a good student in order to copy their homework.

To summarize, a false friend is a cheater, a liar, and someone who fails their friends. That’s why it is very important to choose one’s friends carefully.

Tłumaczenie

Fałszywy przyjaciel to osoba, która tak naprawdę nie jest twoim przyjacielem, ale udaje, że nim jest. Fałszywy przyjaciel to ktoś niebezpieczny. Nie jest dobrze, jeśli taka osoba jest w pobliżu. Fałszywy przyjaciel może spowodować wiele krzywd i nieszczęść. Fałszywy przyjaciel to nie twój przyjaciel, ale i nie twój wróg.

Prawdziwy przyjaciel to ktoś, na kim można zawsze polegać. Natomiast fałszywy przyjaciel nie będzie przy tobie, kiedy będziesz go najbardziej potrzebować. Nie jesteśmy herosami i każdy od czasu do czasu znajduje się w sytuacji, kiedy potrzebuje czyjejś pomocy. Taka sytuacja zwykle może nam pokazać, kto jest naszym prawdziwym przyjacielem, a kto nim nie jest. Fałszywy przyjaciel nie zaoferuje swojej pomocy albo wręcz jej odmówi, jeśli zostanie wprost o nią poproszony. Takie zachowanie naprawdę boli.

Kolejna cecha, która odróżnia przyjaciela fałszywego od prawdziwego, to skłonność do rozsiewania plotek. Fałszywy przyjaciel udaje, że cię lubi, aby poznać twoje opinie lub sekrety. Wtedy używa tej wiedzy przeciwko tobie. Ta osoba z radością dradzi twoje sekrety innym i będzie się nabijać z twoich opinii za twoimi plecami. Będzie też opowiadać o tobie kłamstwa tylko dla zabawy. Nie myśli ona o konsekwencjach swojego zachowania.

Po trzecie, fałszywego przyjaciela odróżnia fakt, że ta osoba często wykorzystuje ludzi, którzy uważają ją za przyjaciela. Taka osoba pożyczy od ciebie pieniądze i nigdy ich nie odda. Może też bez przerwy używać twoich ubrań i kosmetyków. Fałszywy przyjaciel często zaprzyjaźnia się z kimś, kto dobrze się uczy, aby spisywać od tej osoby zadanie domowe.

Podsumowując, fałszywy przyjaciel to oszust, kłamca i ktoś, kto zawodzi swoich przyjaciół. Dlatego bardzo ważne jest, by przyjaciół wybierać rozważnie.

Podobne wypracowania