Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

People should sometimes do unpleasant things - do you agree? Opinion - Ludzie powinni czasami robić nieprzyjemne rzeczy - zgadzasz się? Opinia

I strongly agree with statement that people should sometimes do things they do not enjoy doing. I will try to prove it using certain arguments.

First of all I would like to highlight the fact that there is a difference between things that you need to do and things you enjoy doing. Sometimes we need to do something that we actually don't feel like in order to achieve a certain goal. Moreover, we need perform our duties.

In many countries all over the world, military service is mandatory for the citizens. One of them is Israel. It means that the youth goes to the army as soon as they graduate. I had an opportunity to ask a young soldier how he is getting through army service. After this conversation, I understood that sometimes people should do things they absolutely do not enjoy doing.

'No one likes to been told what to do' – he said - 'In the army, they tell you what to do all the time. Even if you are a commander, someone gives you orders'. I asked him why he didn't try to duck out military service.

'I thought about it. Everyone did. But someone used to protect me when I was I child. Now I need to do my best to protect other people from danger. I don't like to do it, I do not even think that I am good at this. However I feel this is something I  just to do. When I am scared or when I feel lost, I remind myself why I've joined the army. Then it becomes easier'.

Sometimes when people do things that they don't feel like doing, they get frustrated. However, you may face a situation when you will have to do something really unpleasant in order to help someone or to reach you goal.

To sum up, people are sometimes obliged do things that they do not enjoying doing. However, they should always keep in mind what the purpose of their actions is supposed to be. This may help them go through hard times.

Tłumaczenie

W stu procentach zgadzam się ze stwierdzeniem, że ludzie powinni czasem robić rzeczy, które niekoniecznie sprawiają im przyjemność. Spróbuję to uzasadnić używając pewnych argumentów.

Po pierwsze chciałabym podkreślić różnicę pomiędzy rzeczami, które musimy robić oraz tymi, które chcemy robić. Czasami, by osiągnąć swój cel, musimy poświęcić się i zrobić coś, czego robić wcale nie lubimy. Co więcej, musimy wypełniać pewne obowiązki.

W wielu krajach na całym świecie służba wojskowa jest obowiązkowa dla wszystkich obywateli. Jednym z takich krajów jest Izrael. Oznacza to ni mniej, ni więcej to, że młodzi Izraelczycy idą do wojska tuż po zdaniu matury. Miałam szansę zapytać młodego żołnierza, co pomaga mu przejść przez trzy letnią służbę w armii. Wtedy właśnie zrozumiałam, że czasem trzeba robić rzeczy, których się nie lubi.

„Nikt nie lubi, kiedy mówi mu się, co ma robić” – powiedział. – „A w wojsku cały czas mówią ci, co masz robić. Nawet, jeśli jesteś dowódcą, mówią ci, co wolno, a czego nie”. Zapytałam go, dlaczego nie próbował uchylić się przed wojskiem.

„Myślałem o tym. Każdy kiedyś myślał. Ale gdy byłem dzieckiem, ktoś stał na straży mojego bezpieczeństwa. Teraz ja muszę zrobić to, co w mojej mocy, by chronić innych. Nie lubię tego robić, ba – nawet nie sądzę, że jestem w tym dobry. Jednak czuję, że powinienem to robić. Kiedy się boję albo czuję się zagubiony, myślę o tym, dlaczego właściwie wstąpiłem do wojska. I potem jest już łatwiej”.

Czasem, gdy ludzie robią rzeczy, których robić nie lubią, stają się sfrustrowani. Jednakże możesz doświadczyć w życiu sytuacji, kiedy będziesz musiał zrobić coś, co wcale nie będzie ci się podobało po to, by osiągnąć zamierzony cel.

Podsumowując, niestety czasem musimy robić rzeczy, których nie lubimy. Mimo to powinniśmy mieć zawsze w pamięci, jaki jest zamierzony cel ich działań – to pomoże przetrwać ciężkie czasy.

Podobne wypracowania do People should sometimes do unpleasant things - do you agree? Opinion - Ludzie powinni czasami robić nieprzyjemne rzeczy - zgadzasz się? Opinia