Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Cheering the favourite team: description of a picture - Dopingowanie ulubionej drużyny: opis obrazka

entertainment, sport, hobby, idol, description, picture, fans, picture description

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Exemplary questions:

What/who can you see in the picture? What kinds of feelings accompany those people? What are the relations between them? What kind of a situation may be presented here? (What happened/is happening?) What kind of a story may be connected to it? Where is the scene taking place? What is its meaning?

Exemplary answer:

In the picture I can see a huge crowd of Asian people. Most of them are dressed in fan sports t-shirts and scarves. They're white, orange and black. The people are at a stadium. They have some kind of cheering equipment with them, so that they can show the extent of their support for the team.

They're all surely very excited and roused. They're standing, clapping their hands and shouting encouraging chants. They look very involved in the events on the field. I think it's a volleyball match, one of many during some kind of a tournament. The one taking place could even be World's Championship. The spectators are cheering their national team on.

People during such events are united and forget about their reasons to fight with other. They regain the sense of nationality and patriotism. The fans are reacting spontaneously to the things happening on the field. They congratulate the players and distract the opponents with booing. Supporting their countrymen in competition against others is very important to them.

Also, it's a huge boost in self-confidence to the contestants to know that they can count on such a huge crowd that will stand by them no matter if they win or lose.

Tłumaczenie

Przykładowe pytania:

Co/kogo widzisz na obrazku? Jakie uczucia towarzyszą tym osobom? Jakie są stosunki między tymi osobami? Jaka sytuacja może być tutaj zaprezentowana? (Co się stało/dzieje?) Jaka historia może się z nim wiązać? Gdzie odbywa się scena? Jaki ma sens?

Przykładowa odpowiedź:

Na obrazku widzę wielki tłum Azjatów. Większość z nich ubrana jest w koszulki i szaliki fanów sportowych. Są biało-pomarańczowo-czarne. Ludzie znajdują się na jakimś stadionie. Mają przy sobie wyposażenie do dopingowania, by okazać wielkość wsparcia dla drużyny.

Wszyscy są na pewno podekscytowani i pobudzeni. Stoją, klaszczą i skandują. Wyglądają na bardzo zaangażowanych w wydarzenia na boisku. Myślę, że jest to mecz siatkówki, może jeden podczas jakiegoś turnieju. Mogą to być nawet mistrzostwa świata. Widzowie dopingują narodową drużynę.

Ludzie podczas takich wydarzeń są zjednoczeni i zapominają o powodach do kłótni. Na nowo odzyskują poczucia narodowości i patriotyzmu. Fani reagują spontanicznie na wydarzenia na boisku. Gratulują zawodnikom i rozpraszają rywali wygwizdując ich. Wspieranie rodaków w zawodach przeciw innym jest dla nich bardzo ważne.

Jest to także wielka stymulacja wiary w siebie zawodników, kiedy wiedzą, że mogą liczyć na tak wielki tłum, który zostanie przy nich bez względu na to, czy wygrają czy przegrają.

Podobne wypracowania