Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of a New Year's Eve party - Opis sylwestra

The last day of the year. The thirty-first day of December. For ages it has been a mysterious day and night. Changing the date in calendar – beginning of the new year has always been a significant event. These days it is an opportunity to have some fun with friends and celebrate the coming of a new year with a big party. The party can be held at a friend's house, a club or even a banqueting hall. They are always decorated with balloons and serpentines. There is some food and lots of champagne.

The party usually begins around 8 pm. Depending on where it's held, the guests dress properly. At a friend's house you don’t have to wear a ball dress and high heels worth L300. When people choose to go to a club or banqueting hall they wear more sophisticated clothes like long dresses and suits. Women tend to have their hair done in a stylish way and wear strong make-up. At such a ball there's a lot of music so that people can dance. They have fun until almost midnight.

Then they all count down the seconds left to the beginning of a new year and when it comes, they celebrate it with champagne and fireworks. They wish each other all the best in the New Year and have a good time until the daybreak, dancing and enjoying the party.

Tłumaczenie

Ostatni dzień roku. Trzydziesty pierwszy dzień grudnia. Od wieków był magicznym dniem i nocą. Zmiana daty w kalendarzu – początek nowego roku zawsze były znaczącym wydarzeniem. Dziś jest to okazja, żeby się zabawić z przyjaciółmi i świętować przyjście nowego roku wielką imprezą. Może być ona zorganizowana u kogoś w domu, w klubie, a nawet na sali bankietowej. Dekoruje się takie miejsca balonami i serpentynami. Jest trochę jedzenia i dużo szampana.

Impreza zwykle zaczyna się około 20:00. Zależnie od tego, gdzie się odbywa, goście odpowiednio się ubierają. W domu u przyjaciela nie trzeba mieć balowej sukni i szpilek za 300L. Jeśli ludzie wybiorą klub albo salę bankietową, zakładają bardziej wyszukane stroje takie jak długie suknie i garnitury. Kobiety zazwyczaj mają stylowo ułożone włosy i mocny makijaż. Na tego rodzaju balu jest dużo muzyki, żeby ludzie mogli tańczyć. Bawią się prawie do północy.

Wtedy odliczają sekundy pozostałe do nowego roku, a kiedy ów nadchodzi, czczą to szampanem i fajerwerkami. Składają sobie najlepsze życzenia i świętują do bladego świtu tańcząc i dobrze się bawiąc.

Podobne wypracowania do Description of a New Year's Eve party - Opis sylwestra