Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of an ancient monument that has impressed you the most - Opis zabytku, który zrobił na tobie największe wrażenie

The most impressive historic building I have ever seen was the Taj Mahal in Agra, India. It is a mausoleum built by Shah Jahan, the emperor, to commemorate his wife, Mumtaz Mahal.

Taj Mahal is built of white marble. The whole building is a mix of a couple of architectural styles, like Indian, Islamic and Persian. The main part of the building is a big tomb in a shape of a cube with chamfer corners, standing on a grand square base and crowned with a large dome with a gilded spire. The spire is topped with a moon with its horns up – it is an Islamic symbol. The tomb is framed by four minarets – an element of Islamic architecture – one in each corner of the base. Each minaret has two balconies running around it which divide them into three parts. On the top of each tower there is also a balcony. In the center of each side of the building there is a huge arch-shaped doorway, although only one of the four is actually used. The walls of the whole building are covered with many decoration motives like paintings, reliefs and inscriptions, originating from Persian, Islamic and Indian styles.

Inside the mausoleum there is a chamber with two empty tombs, one of Shah Jahan (the bigger one) and the other one of Mumtaz Mahal (the smaller one), whose remains are actually buried in a crypt beneath the chamber. The interior is also profusely decorated with paintings and reliefs.

The mausoleum is situated in the center of a vast square garden.  Avenues with trees and fountains are also placed symmetrically all over the garden.

The Taj Mahal impresses me with its the beauty and magnificence, and the cleverness of its workmanship. I would really love to see it once again someday.

Tłumaczenie

Z zabytków, które widziałam, największe wrażenie zrobił na mnie Taj Mahal w Agrze w Indiach. Jest to mauzoleum zbudowane przez Shah Jahana, cesarza, by upamiętnić swoją żonę, Mumtaz Mahal.

Taj Mahal zbudowany jest z białego marmuru. Cały budynek łączy kilka stylów architektonicznych, takich jak indyjski, islamski i perski. Główną częścią budynku jest duży grobowiec w kształcie sześcianu o ściętych rogach, stojący na wielkiej kwadratowej podstawie i zwieńczony ogromną kopułą o pozłacanej iglicy. Iglica zakończona jest księżycem o rogach skierowanych w górę – jest to symbol islamski. Grobowiec otaczają cztery minarety – element islamskiej architektury – po jednym w każdym rogu podstawy. Każdy minaret posiada dwa obiegające go balkony, które dzielą go na trzy części. Na szczycie każdej wieży także jest balkon. W centrum każdej strony budynku znajduje się ogromne wejście w kształcie łuku, chociaż tylko jedno z nich jest tak naprawdę używane. Ściany całego budynku pokryte są  wieloma motywami dekoracyjnymi takimi jak malowidła, płaskorzeźby i inskrypcje, pochodzące ze stylu perskiego, islamskiego i hinduskiego.

Wewnątrz mauzoleum znajduje się komnata z dwoma pustymi grobami, jeden Shah Jahana (większy) i drugi Mumtaz Mahal (mniejszy), których szczątki są tak naprawdę pochowane w krypcie poniżej komnaty. Wnętrze jest także obficie udekorowane malowidłami i płaskorzeźbami.

Mauzoleum położone jest w samym środku rozległego kwadratowego ogrodu. Alejki z drzewami i fontannami są także rozmieszczone symetrycznie po całym ogrodzie.

Taj Mahal poraża swoim pięknem, wspaniałością i przemyślnością wykonania. Bardzo chciałabym zobaczyć go kiedyś raz jeszcze.

Podobne wypracowania do Description of an ancient monument that has impressed you the most - Opis zabytku, który zrobił na tobie największe wrażenie