Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Faith and religion: description of a picture - Wiara i religia: opis obrazka

faith, religion, hope, pray, feelings, problems, picture, description, picture description

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

We can see a very simple gesture in this picture – a man is joining his hands to pray. There is nothing else in the photo. Therefore, it probably symbolizes strength of a true feeling and triggers a discussion about the role of faith in our lives.

I think believing God is an individual choice and a private matter. People are spiritual creatures, because any faith offers them some form of help and hope. We take a lot of different  steps in our lives – very often we make mistakes or life is hard on us. Faith, in a way, helps to cope with everything. By praying, people show that they need to talk to someone (maybe to someone almighty?), but they cannot find the person in their everyday life. Our fear of dying very often leads us to religion – because of our faith, we trust that our lives won't ever end and that we will live in a better place after death.

Religion can helps us to cope with many things. For example – if we follow very strict rules, it – paradoxically – makes our life easier. We do not have to think about very complicated, not black and white but gray, situation and to make hard choices, because we follow certain rules that we believe are good. After all, we – hopefully – will be forgiven in the end. For me, problem with faith and church start the very moment people try to force these rules and their point of view upon others, who may call their God a different name or not believe in any divine power.

I believe atheists' strength is much greater and they know more about troubling situations, because they always have to think everything through and deal with the consequences of their choices. They usually are also more tolerant as it comes to other beliefs, because they try to understand every aspect of faith itself (a human need of faith) and every point of view.

Tłumaczenie

Na tym rysunku widzimy bardzo prosty gest. Mężczyzna łączy ręce i modli się. Na obrazku nie ma nic więcej. Jego zadaniem jest prawdopodobnie ukazanie siły uczucia oraz rozpoczęcie dyskusji o miejscu wiary w naszym życiu.

Myślę, że wiara w Boga, to indywidualny wybór i sprawa prywatna. Wiara jest dla ludzi pewną formą pomocy i nadziei. Często boimy się podjęcia kolejnych kroków w naszym życiu, często popełniamy błędy albo życie daje się nam we znaki. Wiara w pewien sposób pozwala nam radzić sobie ze wszystkim. Modląc się, ludzie pokazują, że muszą z kimś porozmawiać, ale nie potrafią znaleźć odpowiedniej osoby w swoim życiu. Nasz strach przed śmiercią bardzo często prowadzi nas do religii – z powodu wiary, że nasze życie się nie zakończy i znajdziemy się w lepszym miejscu.

Religia może pomóc nam w wielu rzeczach. Na przykład postępujemy według określonych zasad, które czynią nasze życie prostszym. Nie musimy rozmyślać nad skomplikowanymi  sytuacjami – nie czarno-białymi, ale szarymi – ani podejmować trudnych decyzji, ponieważ przestrzegamy pewnych zasad, które, wierzymy, są dobre. W końcu wszystko zostanie nam wybaczone. Dla mnie problem z wiarą i Kościołem zaczyna się w momencie, kiedy ludzie starają się zmusić innych do przejęcia ich punktu widzenia, a oni mogą nazywać przecież Boga innym imieniem lub w ogóle nie wierzą w jakąś nadprzyrodzoną moc.

Myślę, że ateiści mają większą siłę i wiedzą więcej o trudnych sytuacjach, ponieważ muszą przemyśleć dokładnie konsekwencje swoich wyborów. Są również bardziej tolerancyjni wobec innych religii i starają się zrozumieć każdy aspekt i punkt widzenia.

Podobne wypracowania