Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Making a choice: compare and contrast. Description of a picture - Dokonywanie wyboru: zestaw i porównaj. Opis obrazka

future, lifestyle, job, picture, description, comparison, picture description

Exemplary instruction:

Describe the pictures briefly, compare and contrast them (differences/ similarities) and then decide which is closer to your beliefs and preferences (opinion).

Exemplary answer:

In the first picture I can see a road sign on the background of cloudy, yet blue sky. It's round and there is a white arrow on a deep blue background. There's an inscription 'success' below it. The meaning of it may be that the sign is pointing into the direction of success.

The second picture is pretty much the same. The only difference is the inscription below the arrow. In the second picture, it says 'happiness'. This may imply that the sign shows the way to happiness. The only thing one has to do, is to choose and follow the path.

To choose between those pictures is to choose a certain path in life. It's deciding if one wants to be happy or successful in life. In my opinion, happiness is more important. Being only successful can mean being lonely which excludes being happy to most people.

On the other hand, being happy includes being successful. The majority of people prefers happiness to succeeding in reaching a certain goal. Being content and fulfilled is a wider concept than just being triumphant. To me, being happy means being complete and that includes having my dreams fulfilled and goals reached.

Tłumaczenie

Przykładowe polecenie:

Pokrótce opisz oba obrazki, zestaw je i porównaj (różnice/podobieństwa), a następnie zadecyduj, co jest bliższe twoim przekonaniom, preferencjom (opinia).

Przykładowa odpowiedź:

Na pierwszym obrazku widzę znak drogowy na tle pochmurnego, ale nadal błękitnego, nieba. Jest on okrągły i znajduje się na nim biała strzałka na granatowym tle. Pod nim widnieje napis „sukces”. Jego znaczenie może być takie, że wskazuje on na kierunek sukcesu.

Na drugim obrazku jest mniej więcej to samo. Jedyną różnicą jest napis pod strzałką. Na drugim obrazku napisane jest: „szczęście”. To może implikować, że znak pokazuje drogę do szczęścia. Jedyną rzeczą, jaką trzeba zrobić, to wybrać drogę i nią podążać.

Wybór między tymi obrazkami oznacza wybór drogi w życiu. To decyzja, czy człowiek chce być szczęśliwy czy odnosić sukcesy w życiu. W mojej opinii, szczęście jest ważniejsze. Odnoszenie wyłącznie sukcesów może znaczyć bycie samotnym, co wyklucza bycie szczęśliwym dla większości ludzi.

Z drugiej strony, bycie szczęśliwym zawiera w sobie odnoszenie sukcesów. Większość preferuje szczęście niż sukces w osiągnięciu konkretnego celu. Bycie zadowolonym i spełnionym jest szerszym pojęciem niż tylko bycie zwycięzcą. Dla mnie bycie szczęśliwym znaczy bycie kompletnym i obejmuje spełnienie marzeń i osiągnięcie celu.

Podobne wypracowania do Making a choice: compare and contrast. Description of a picture - Dokonywanie wyboru: zestaw i porównaj. Opis obrazka