Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Day at school. A description of lessons - Dzień w szkole. Opis lekcji

My day at school starts at eight o’clock everyday. It is a very busy time at school as a lot of students come there at the same time. First I go to the locker room. In my school, every student has his or her own locker and a key to this locker. There I can leave my coat and change my shoes. I have to do this because students mustn’t walk on school corridors wearing the same shoes as they do outdoors. Thanks to this rule, the school corridors and classrooms stay clean. Sometimes, if I have a lot of lessons on that day, I leave some of my course books in my locker so that I don’t have to wear a school bag which is very heavy.

After leaving my things in the locker room I go to a classroom. Sometimes I have a few lessons in the same room but often the students need to go to various classrooms during the day. When I get to the right classroom, there are usually some other students waiting there. I say 'hi' and we chat for a few minutes until the lessons start. Each lesson is exactly 45 minutes long and is followed by a 10-minute recess. There is also one long recess that starts at 12 o’clock and lasts 20 minutes. During a recess I usually chat and joke with my friends and sometimes try to learn something for the upcoming lessons, for example when there is a test.

After the third or fourth lesson I have something to eat. I usually make a sandwich in the morning at take it to school with me but sometimes I buy some sweet bun at a small store that is located on the ground floor of my school. You can also buy tea, coffee or some other drinks there but I rarely do this. I usually have six or seven lessons each day. During the last lesson I am usually very tired and dream of going back home. When the last bell finally rings I go back to my locker to take my coat and change shoes again and happily go out.

Tłumaczenie

Mój dzień w szkole codziennie zaczyna się o ósmej. Jest to czas dużego ruchu, ponieważ wielu uczniów przychodzi tam w tym samym czasie. Najpierw idę do szatni. W mojej szkole każdy uczeń ma swoją szafkę i klucz do niej. Tam zostawiam swój płaszcz i zmieniam buty. Muszę to zrobić, ponieważ uczniom nie wolno chodzić po szkolnych korytarzach w tych samych butach co na zewnątrz. Dzięki tej zasadzie szkolne korytarze i klasy pozostają czyste. Czasem, jeśli mam w dany dzień dużo lekcji, zostawiam niektóre podręczniki w swojej szafce, żebym nie musiał nosić bardzo ciężkiego plecaka.

Po zostawieniu rzeczy w szatni idę do klasy. Czasem mam kilka lekcji w tej samej klasie, ale często uczniowie muszą chodzić do różnych klas tego samego dnia. Kiedy wchodzę do odpowiedniej klasy. zwykle czekają już tam inni uczniowie. Witam się i rozmawiamy przez kilka minut do rozpoczęcia lekcji. Każda lekcja ma dokładnie 45 minut, a po niej następuje 10-minutowa przerwa. Jest też jedna długa przerwa, która zaczyna się o dwunastej i trwa 20 minut. Podczas przerwy zwykle rozmawiam z przyjaciółmi, a czasem próbuję się czegoś nauczyć na następne lekcje, na przykład, kiedy jest klasówka.

Po trzeciej lub czwartej lekcji jem coś. Zwykle rano robię sobie kanapkę, którą zabieram do szkoły, ale czasem kupuję drożdżówkę w sklepiku znajdującym się na parterze szkoły. Można tam też kupić herbatę, kawę albo inne napoje, ale rzadko to robię. Zwykle codziennie mam sześć lub siedem lekcji. Podczas ostatniej lekcji jestem zwykle bardzo zmęczony i marzę o powrocie do domu. Kiedy ostatni dzwonek w końcu dzwoni, idę do swojej szafki zabrać płaszcz i znowu zmienić buty i szczęśliwy wychodzę.

Podobne wypracowania do Day at school. A description of lessons - Dzień w szkole. Opis lekcji