Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Unemployed and broke: description of a picture - Bezrobotny i spłukany: opis obrazka

unemployed, broke, poor, problems, money, picture, description, picture description

This picture depicts a man wearing a white and blue shirt and black trousers. We cannot see his face, because the most important part of said picture is an empty black wallet. There is no money, credit cards or documents. Gesture made by the man probably means that he is unemployed and completely broke. Maybe he is searching for a job but is not able to find any?

Just like Marilyn Monroe once said: 'Money doesn’t give you happiness, but it is necessary to live'. Going by this saying, money is not the most important thing in life, there are many other issues which are worth this status, but we could not live – or experience the greater things – without it. We need money to survive, buy necessary items and relax or buy things we dream of or would like to have in order to be happy. But we need to remember that it is not good to concentrate solely on earning money.

When it comes to us being who we are, it is really unreasonable to say that money or – on the other hand - lack of it defines who we are. What I mean is –  all of us have some vice and virtues but they don't depend on the amount of money we have at all. Sometimes we lose our money not because we are irrational or cannot handle our finances, or we don't want to work. Very often life circumstances make us change jobs and we, for example, start to earn less money than before. Sometimes a company we work for loses everything. It does not make us, as people, better or worse. It also doesn't mean someone is lazy, does not care or isn't serious about their responsibilities.

Of course, we probably all remember situations when actually having a lot of money changed people. It is because of the fact that where's money, there's also power and many new opportunities. In the situation someone might feel that they are better than everybody else. Sometimes people get arrogant, egoistic and really hard to get on with. But I think that they can be talked out of it by their friends or someone who would help him realize that turning into some kind of a 'spoiled brat' is definitely not beneficial neither for their loved ones, nor for themselves alone.

Tłumaczenie

Ta fotografia przedstawia mężczyznę w biało-niebieskiej bluzce i czarnych dżinsach. Nie możemy dostrzec jego twarzy, ponieważ najważniejszą częścią obrazka jest czarny, pusty portfel. Nie ma w nim pieniędzy, kart kredytowych ani dokumentów. Gest wykonany przez tego mężczyznę ukazuje nam, że może być on bezrobotny lub kompletnie spłukany. Może właśnie szuka pracy, ale nie może żadnej znaleźć?

Tak jak powiedziała Marylin Monroe: „Pieniądze nie przynoszą szczęścia, ale są potrzebne do życia”. Kierując się tym powiedzeniem, pieniądze nie są najważniejszą rzeczą w życiu, bo jest wiele innych rzeczy godnych tego miana, ale bez pieniędzy nie moglibyśmy żyć. Potrzebujemy pieniędzy, żeby przeżyć, kupić potrzebne produkty oraz odpocząć lub kupić rzeczy, o których marzyliśmy albo chcielibyśmy mieć. Ale musimy pamiętać, że nie jest dobre koncentrowanie się tylko na zarabianiu pieniędzy.

Jeżeli chodzi o nasze cechy, to jest naprawdę nierozsądne stwierdzenie, że pieniądze lub ich brak definiują to, kim jesteśmy. Mamy swoje zalety i wady, ale nie są one zależne od pieniędzy. Czasami tracimy nasze pieniądze nie dlatego, że jesteśmy nierozsądni albo nie umiemy zarządzać naszymi finansami lub nie chce nam się pracować. Często różne życiowe wydarzenia sprawiają, że musimy zmienić zawód i zarabiamy mniej pieniędzy niż poprzednio. Czasami firma, dla której pracujemy, traci wszystko. I to wcale nie czyni nas lepszymi ani gorszymi. To również wcale nie znaczy, że ktoś jest leniwy, nie zależy mu lub nie traktuje swoich zobowiązań na poważnie.

Oczywiście, musimy pamiętać o sytuacjach, kiedy posiadanie dużej ilości pieniędzy zmieniło ludzi. To dlatego, że razem z pieniędzmi przychodzi władza i nowe możliwości. Ktoś może czuć się lepszy od innych. Czasami ludzie robią się aroganccy, egoistyczni albo trudni do współżycia. Sądzę jednak, że przyjaciele mogą wytłumaczyć takiej osobie, co robi źle i zrozumieć, że przemiana w „zepsutego bachora” to niedobra rzecz i musi zmienić on swoje zachowanie.

Podobne wypracowania do Unemployed and broke: description of a picture - Bezrobotny i spłukany: opis obrazka