Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Is fashion important? How fashion affects our clothing. Essay - Czy moda jest ważna? Wpływ mody na nasz sposób ubierania się. Esej

Nowadays, fashion plays an important role in our lives. Most clearly it can be seen in celebrities. But does it affect all of us?

To start with, today people most interested in newest trends are young women. Their vanity and motivation to look good is used by show business managers and induces creation of such things as fashion TV or numerous programs like 'Hot or Not'.

Furthermore, every magazine for women or teenagers has its fashion section that is a guideline for the readers. There are even girls that treat those periodicals like a Holly Bible. All one needs to do is look around to see how much influence fashion has on people.

Moreover, at schools most girls are afraid to be laughed at if they wear unfashionable clothes. This shows the rate of media pressure on youngsters. For example, the ridiculous emo style has become seriously attractive to many due to being shown on TV, in music video clips and in magazines for teenagers. Additionally, there is an inexplicable popular belief that those who wear stylish clothes are somehow better than the others.

On the other hand, there are individuals that don't seem to be bothered with all the rush about fashion and media and represent their own style of clothes. Sadly, there aren’t many of those.

In conclusion, omnipresent fashion does affect the clothes we wear. It has a strong influence on our lives and it still grows.

Tłumaczenie

W dzisiejszych czasach moda odgrywa znaczącą rolę w naszych życiach. Najwyraźniej widać to na przykładzie gwiazd. Ale czy wpływa to na nas wszystkich?

By zacząć, dziś ludźmi najbardziej zainteresowanymi najnowszymi trendami są młode kobiety. Ich próżność i chęć wyglądania dobrze jest wykorzystywana przez show business i powoduje powstawanie takich rzeczy tak Fashion TV czy licznych programów w stylu „Hot or Not”.

Co więcej, każdy magazyn dla kobiet czy nastolatek ma swój dział mody, który ma stanowić wskazówkę dla czytelniczek. Są nawet dziewczyny traktujące te gazety jak Biblię. Wystarczy tylko rozejrzeć się dookoła, by zobaczyć, jak wielki wpływ ma moda na ludzi.

Ponadto w szkołach dziewczyny boją się zostać wyśmiane z powodu niemodnych ciuchów. To pokazuje skalę nacisku mediów na młodzież. Na przykład niedorzeczny styl emo stał się niesamowicie atrakcyjny ze względu na pokazywanie go w telewizji, wideoklipach i magazynach dla nastolatków. Dodatkowo panuje niewytłumaczalne przekonanie, że ludzie noszący stylowe ubrania są w jakiś sposób lepsi od innych.

Z drugiej strony są jednostki, które sprawiają wrażenie nieporuszonych zamieszaniem wokół mody i mediów i reprezentują własny styl ubierania. Niestety nie ma ich wiele.

Wnioskując, wszechobecna moda naprawdę wpływa na to, jak się ubieramy. Ma mocny wpływ na nasze życie, który cały czas rośnie.

Podobne wypracowania do Is fashion important? How fashion affects our clothing. Essay - Czy moda jest ważna? Wpływ mody na nasz sposób ubierania się. Esej