Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

An essay on environment - is building highways a chance or a threat? - Esej o środowisku - czy budowa autostrad jest szansą, czy zagrożeniem?

natural value. Write an essay in which you explain the threats and gains of such a project.

An essay on environment – is building highways  a chance or a threat? - Esej o środowisku – czy budowa autostrad jest szansą, czy zagrożeniem?

Nowadays every country aspires to having a highway network helping to travel through the country really fast. Thus, a lot of speedways are built in many countries around the world. But is it worth to destroy the nature in favor of a comfortable ride?

To start with, highways are a necessary invention that makes the travel haulage across the country much faster and more comfortable. This way the industry may expand more efficiently and quicker as the unfettered commodity exchange is facilitated. Moreover the highways ensure a safer ride than smaller roads as they are wide and straight. Also building new roads implies transportation industry development and both of that creates new workplaces. This may attract foreign investors and boost the country's development.

Nonetheless one has to acknowledge that building highways affects the environment in a bad way. The roads are built usually in the regions where the nature is still pristine destroying it that way. What is significant to remember is that devastating a forest lasts a couple of weeks at most but growing a new one may take even hundreds of years. The nature is a thing worth preserving for the next generations so that they have oxygen to breathe and a possibility to see what a forest looks like. Moreover less green areas mean more polluted air which causes multiple illnesses. Furthermore those areas are often a natural habitat of rare species. It would be advisable to save them from extinction.

In conclusion building highway has both advantages and disadvantages which governments should consider while planning to build a new road. Speedways may help country development but also destroy its unique nature.

Tłumaczenie

W dzisiejszych czasach każdy kraj aspiruje do tego, by mieć sieć autostrad pomagających podróżować przez niego naprawdę szybko. Dlatego buduje się je w wielu krajach na całym świece. Ale czy warto niszczyć naturę na rzecz wygodnej jazdy?

Po pierwsze, autostrady są potrzebnym wynalazkiem, który sprawia, że podróż i transport towarów przez kraj są dużo szybsze i wygodniejsze. W ten sposób przemysł może rozwijać się bardziej wydajnie i szybciej, gdyż swobodna wymiana towarów jest ułatwiona. Co więcej, zapewniają one bezpieczniejszą podróż niż mniejsze drogi, gdyż są szerokie i proste. Ponadto budowanie nowych dróg powoduje rozwój przemysłu i oba fakty stwarzają nowe miejsca pracy. To może przyciągnąć zagranicznych inwestorów i przyczynić się do rozwoju kraju.

Niemniej warto zdawać sobie sprawę z tego, że budowanie autostrad wpływa negatywnie na środowisko. Drogi budowane są zazwyczaj w rejonach, gdzie natura jest ciągle dziewicza, niszcząc ją w ten sposób. Ważne jest, by zapamiętać, że zniszczenie lasu trwa co najwyżej kilka tygodni, natomiast wyhodowanie nowego – nawet setki lat. Natura jest czymś wartym zachowania dla przyszłych pokoleń, by miały one czym oddychać i by mogły zobaczyć, jak wygląda las. Co więcej, mniej zielonych rejonów znaczy więcej zanieczyszczonego powietrza, co powoduje z kolei dużo chorób. Ponadto te rejony są często naturalnym siedliskiem rzadkich gatunków. Mądrze byłoby uratować je przed wyginięciem.

Podsumowując, budowanie autostrad ma swoje dobre i złe strony, które rządy powinny rozważyć planując nową budowę. Autostrady mogą pomóc w rozwoju kraju, ale niszczą też jego unikalną naturę.

Podobne wypracowania do An essay on environment - is building highways a chance or a threat? - Esej o środowisku - czy budowa autostrad jest szansą, czy zagrożeniem?