Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

People are living longer now. Discuss the causes of this phenomenon. Write an essay - Obecnie ludzie żyją dłużej. Omów przyczyny tego fenomenu. Napisz esej

Nowadays people are living longer than in the past centuries. There are many sources of this phenomenon. Currently life is not just longer but also better and easier thanks to the development of technologies and medicine. We observe an increase in the awareness of healthcare, especially as it comes to HIV/AIDS, tumors and cancer. Basically, humankind is more and more interested in health and well-being. Media promote healthy lifestyles and give healthy eating tips. The perfect man of today is slim, practices sports, does not smoke and does not eat in the fast-food restaurants. In my view, people are living longer now for the following reasons.

First and foremost, the biotechnology and medical industry invent new cures and treatments. For example, contemporary medicine has discovered how cancer’s cells work and attempts to do whatever is in its power to stop these mechanisms. Moreover, in modern clinics doctors use a variety of methods and they emphasize the significance of peaceful atmosphere in the hospital. Often they also look for psychological methods of solving physical problems. What's more, in the 20th century doctors started to look for medical solutions to a variety of mental disorders. The society finally has understood that incarceration is not an answer to mental illness. Doctors noticed that – for example – depression is not just a state of low mood.

Secondly, we no longer have to struggle with serious and frequent epidemics. The governments are fully aware of the danger and try to do everything they can to avoid it.

Last but not least, nowadays we have enormous knowledge of healthy lifestyle comparing to the knowledge of our ancestors. Women know almost everything about right nutrition, diets and healthy receipts. Man step often go to the gym and take care of their bodies. Sport is fashionable. Furthermore, people start to quite smoking. They are completely aware of its consequences. Smoking affects their health seriously and may cause lung cancer and many others illnesses.

To sum up, it is obvious that we live longer nowadays. We have better medical service than ever and we can take advantage of many new inventions and medical treatments. However, what is the most important, people want to take care about themselves and they don't ignore their health problems.

Tłumaczenie

Obecnie ludzie żyją dłużej, niż miało to miejsce w przeszłości. Istnieje wiele źródeł takiego fenomenu. Dziś życie jest nie tylko dłuższe, ale też lepsze i łatwiejsze, a zawdzięczamy to rozwojowi technologii i medycy. Obserwujemy wzrost ludzkiej świadomości na temat zdrowia, zwłaszcza, jeśli chodzi o HIV/AIDS, nowotwory i nowotwory złośliwe. Generalnie ludzie coraz bardziej interesują się zdrowiem. Media promują zdrowy styl życia oraz dają wskazówki na temat prawidłowego żywienia. Idealny człowiek współczesny jest szczupły, uprawia sport, nie pali i nie jada w restauracjach szybkiej obsługi. Uważam, że ludzie żyją dziś dłużej z następujących powodów.

Po pierwsze i najważniejsze, przemysł medyczny i biotechnologiczny oferuje coraz to nowe rozwiązania. Na przykład współczesna medycyna odkryła, w jaki sposób rozwijają się komórki rakowe i robi wszystko, co w jej mocy, by te mechanizmy zatrzymać. Co więcej, w nowoczesnych klinikach lekarze stosują różnorodne metody, zwracając dużą uwagę na spokojną atmosferę w szpitalach. Poszukują metod psychologicznych dla rozwiązania problemów ze zdrowiem. W dwudziestym wieku ludzie zaczęli poszukiwać leków dla jednostek zmagających się z różnorodnymi zaburzeniami psychicznymi. Społeczeństwo wreszcie zrozumiało, że odosobnienie (uwięzienie) nie jest rozwiązaniem na tego typu dolegliwości. Lekarze dostrzegli, że np. depresja to nie tylko obiżony humor pacjenta.

Po drugie – na dzień dzisiejszy, nie musimy się zmagać z problemem poważnych i częstych epidemii. Rząd jest świadomy zagrożenia i stara się go za wszelką cenę uniknąć.

Wreszcie, należy wspomnieć, że posiadamy dzisiaj ogromną wiedzę na temat zdrowego stylu życia w porównaniu do tego, co o zdrowiu wiedzieli nasi przodkowie. Kobiety wiedzą niemalże wszystko o prawidłowym żywieniu i dietach. Mężczyźni zwykli chodzić na siłownię i dbać o ciało. Sport jest modny. Co więcej, ludzie zaczynają rzucać palenie. Są w stu procentach świadomi konsekwencji tego nałogu. Papierosy poważnie wpływają na zdrowie, mogą powodować zarówno raka płuc, jak i wiele innych chorób.

Podsumowując, oczywistym wydaje się być fakt, że ludzie dziś żyją dłużej. Mamy lepszą opiekę medyczną i możemy korzystać z wielu nowych wynalazków i leków Jednakże, co najważniejsze, chcemy o siebie dbać i nie ignorujemy naszych problemów zdrowotnych.

TAGI: health essay

Podobne wypracowania do People are living longer now. Discuss the causes of this phenomenon. Write an essay - Obecnie ludzie żyją dłużej. Omów przyczyny tego fenomenu. Napisz esej