Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

A job offer - Oferta pracy

job, job offer

Laboratory chemistry technician needed!

Bayer Company seeks a laboratory chemistry technician to determine the parameters of fuel and oil. Their responsibilities include collecting, registration and preparation samples for analysis, analysing them, development of the analytical results and participation in interlaboratory quality controls. The job has risks as the technician will be working with harmful substances like concentrated acids of alkalis and poisons. A candidate has to meet the following requirements:

- an university degree in chemistry
- at least a year long experience
- MS Excel and MS Word legibility
- good team work skills
- good organisation of work
- thoroughness, cautiousness

The job is full time and after a month of trial the company decides if the employment continues. For further information call 887-665-112 or, to apply, email your CV at: [email protected].

Tłumaczenie

Technik chemik laboratoryjny poszukiwany!

Firma Bayer poszukuje technika chemika laboratoryjnego do oznaczania parametrów paliw i olejów. Zakres obowiązków obejmuje pobieranie, ewidencję i przygotowanie próbek, analizowanie ich, opracowani wyników analizy oraz uczestnictwo w międzylaboratoryjnych kontrolach jakości. Praca niesie ze sobą ryzyko, jako że technik pracować będzie ze szkodliwymi substancjami takimi jak stężone kwasy i zasady oraz trucizny. Kandydat powinien spełniać poniższe wymagania:

- tytuł magistra chemii
- przynajmniej roczne doświadczenie
- umiejętność obsługi programów Excel i Word
- dobra umiejętność pracy w grupie
- dobra organizacja pracy
- sumienność, ostrożność

Praca jest na pełny etat, a po miesiącu zatrudnienia próbnego firma decyduje, czy kontynuować zatrudnienie. Po więcej informacji proszę dzwonić pod nr 887-665-112 lub, by aplikować na stanowisko, wysyłać swoje CV e-mailem na: [email protected].

TAGI: job

Podobne wypracowania do A job offer - Oferta pracy