Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Knowledge gained from personal experience vs. knowledge gained at school - which one is more important? Essay

Aristotle once said: 'The roots of education are bitter, but the fruit is sweet'. I guess he was right. But what does education actually mean? To learn – is to gain experience or obtain knowledge? It has been said that not all the learning takes place in the classroom.  In this case – where else can you be educated?

First of all, there are many things that your professor will never teach you, doesn't matter how good and wise the teachers are. For example, they may not able to teach you how to distinguish right from wrong. Moreover, there are many question that they don't know the answer to and even if they know they may never tell you. Don't get me wrong – it is not because the teachers are selfish or not qualified. You just need to understand that some kinds of wisdom come from experience. A school is just one step in one's life.

In my opinion, both kind of knowledge – the one gained from personal experience and that one gained in classroom – are valuable and they are not easy to obtain. In fact most of the people use to study the same things at school (like maths, history, biology etc.) although our personal experiences are pretty much different. I believe that learning life skills is just as important as learning academic ones. Perhaps this is the reason why many universities encourage their students to get some professional experience and other life accomplishments. 

Furthermore, I think that if you study foreign language, it is absolutely necessary to go abroad, even if it's just for a couple of weeks. No one will teach you French as well as your French friend. To know the language it is not enough to know vocabulary and grammar rules. If you want to speak fluently, you need to understand a different way of thinking. Student exchange programs are a great opportunity to improve one's skills. Additionally, you have a chance to visit other country and learn how to be more responsible and independent. It is worthy mentioning that there are also many programs for volunteers. You can work abroad and do what you always wanted to without being worried about living costs. 

In the end I would like to highlight that you need to work hard to succeed. In my opinion, experience and academic knowledge complement each other. If you want to be good employee in the future, you should remember about it.

Tłumaczenie

Arystoteles powiedział: „Początki nauki są gorzkie, lecz jej owoce słodkie”. Przypuszczam, że miał rację. Tylko co Arystoteles rozumiał poprzez naukę? Uczenie się to – zdobywanie doświadczenia czy zdobywanie wiedzy? Mówi się, że nie każda nauka pochodzi ze szkolnej ławki. W takim wypadku gdzie jeszcze można odbyć proces edukacji?

Po pierwsze, są rzeczy, których twój profesor nigdy cię nie nauczy. I nie ma znaczenia, jak dobrzy czy  mądrzy są nauczyciele. Nie są w stanie przekazać ci, jak odróżnić dobro od zła. Co więcej, są pytania, na które nie znają odpowiedzi, a nawet jeśli znają, nigdy ci ich nie udzielą. Nie zrozum mnie źle – to nie dlatego, że są samolubni czy niekompetentni. Musisz po prostu uświadomić sobie, że pewien rodzaj mądrości pochodzi z doświadczenia. Szkoła to tylko jeden krok na ścieżce życia.

Moim zdaniem obydwa rodzaje wiedzy, zarówno ta pochodząca z osobistych doświadczeń, jak i ta nabyta w szkole, jest wartościowa i niełatwo ją posiąść.  Mimo to faktem jest, że większość ludzi w szkole uczy się podobnych rzeczy (matematyki, historii, biologii itd.), natomiast nasze osobiste doświadczenia są bardzo zróżnicowane. Wierzę, że umiejętności życiowe są równie ważne jak te akademickie. To prawdopodobnie dlatego wiele ośrodków uniwersyteckich zachęca swoich studentów do zdobywania profesjonalnego doświadczenia i innych osiągnięć.

Poza tym uważam, że jeśli uczysz się obcego języka, powinieneś wyjechać za granicę, choćby miało to być tylko parę tygodni. Nikt nie nauczy cię francuskiego lepiej niż twój francuski przyjaciel. Znać język to nie tylko znać słownictwo i zasady gramatyczne. Jeśli chcesz mówić płynnie, musisz zrozumieć różnicę w sposobie myślenia i postrzegania. Programy wymiany studenckiej są świetną okazją, by poprawić swoje umiejętności. Ponadto masz niezwykłą szansę zwiedzić inny kraj i nauczyć się odpowiedzialności i samodzielności. Warto wspomnieć, że istnieje też całe mnóstwo programów dla wolontariuszy. Można zdobyć doświadczenie w wymarzonym zawodzie i wymarzonym kraju bez zamartwiania się kosztami utrzymania.

Na końcu chciałabym podkreślić, że na sukces trzeba ciężko pracować.  Moim zdaniem wiedza zdobyta w szkole i ta wynikająca z doświadczenia uzupełniają się nawzajem. Jeśli chcesz być w przyszłości dobrym pracownikiem, powinieneś o tym pamiętać.

Podobne wypracowania do Knowledge gained from personal experience vs. knowledge gained at school - which one is more important? Essay