Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of a foreign tradition - Opis zagranicznej tradycji

Halloween is a holiday celebrated on 31st of October. It derives from Christian holiday of All Saints, but it has become simply an opportunity to have fun. However, it is a fun in a scary atmosphere.

First of all, on Halloween one can see lots of people in disguise. They were costumes of scary creatures – like ghosts, vampires, monsters etc. – or pretend to be some famous horror characters, like Freddy Krueger. Very common on that day, in fact inseparable, are such elements like skeletons or jack-o'-lanterns. These are lanterns made of hollow pumpkins with scary faces carve out and a candle put inside.

A very popular activity among the children is trick-or-treating. Dressed up in their costumes, they go from house to house asking „trick or treat?”. They ask for treats, especially sweet ones, and in case of refusal, they are eager to play a trick on the person who refuses.

Young people, who are too old to trick-or-treat, prefer costume parties with attractions like scary stories telling, watching horror films or even visiting places that are believed to be haunted.

In the end I want to mention a very popular Halloween game called apple bobbing. A large basin is filled with water with some apples floating on its surface. The task of the participants is to catch an apple with their teeth. Using hands is forbidden.

Halloween is very popular in the United States but it is gaining more and more fans in different European countries too.

Tłumaczenie

Halloween to święto obchodzone 31. października. Wywodzi się ono z chrześcijańskiego święta Wszystkich Świętych, ale stało się po prostu okazją do zabawy. Jednakże jest to zabawa w strasznym klimacie.

Przede wszystkim w Halloween można ujrzeć mnóstwo przebranych ludzi. Noszą oni kostiumy strasznych stworów – jak duchy, wampiry, potwory, itd. - albo udają, że są znanymi bohaterami z horrorów, jak Freddy Krueger. Bardzo powszechnymi, właściwie nieodłącznymi, elementami tego dnia są kościotrupy i latarnie z dyni. Powstają one z wydrążonej dyni z wyciętą na niej straszną twarzą i świeczką włożoną do środka.

Bardzo popularną wśród dzieci zabawą jest „cukierek albo psikus”. Poprzebierane w swoje kostiumy dzieci chodzą od domu do domu z pytaniem „cukierek albo psikus?”. Proszą o prezenty, szczególnie te słodkie, a w przypadku odmowy chętne są spłatać figla osobie, która odmówi im.

Młodzi ludzie, którzy są za starzy na „cukierek albo psikus”, preferują kostiumowe imprezy z takimi atrakcjami jak opowiadanie strasznych historii, oglądanie horrorów lub nawet odwiedzanie miejsc uważanych za nawiedzone.

Na koniec chcę wspomnieć o bardzo popularnej halloweenowej grze, jaką jest łowienie jabłek. Dużą miskę napełnia się wodą, z jabłkami unoszącymi się na jej powierzchni. Zadaniem uczestników jest złapać jabłko zębami. Użycie rąk jest zabronione.

Halloween jest bardzo powszechne w Stanach Zjednoczonych, ale zyskuje coraz więcej fanów także w krajach europejskich.

Podobne wypracowania do Description of a foreign tradition - Opis zagranicznej tradycji