Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

School tests - advantages and disadvantages. Essay - Testy (sprawdziany) w szkole - zalety i wady. Esej

No one likes exams. Obviously, tests cause stress. All the students would like to go to a school where there are no exams. Some of the parents and teachers think they are right. What are the main benefits and disadvantages of school tests? I will try to find out the answer.

There is no denying the fact that children experience stress. Fortunately, most of the parents know how to deal with it. For example, parents use books as a great tool. Appropriate stories may help children identify with some fictional characters in stressful situations and learn how to manage them. Moreover, all of us should know that a certain level of stress is normal, even among children. In my opinion, there is no reason to be worried about a kid when he or she is scared because of the test. Most of the time it just portrays they are motivated and care about school.

Furthermore, tests help children to learn how to organize their time. If they learn positive habits in a primary school, college exams will be just a piece of cake for them. Someone may mention: 'Not only learning takes place in classroom'. However, at the moment I don't know any better way to measure students’ progress than tests.

On the other hand, pressure may cause a rat race among the youngsters. It can be harmful to their physical and mental health. Usually competition has a very strong influence on ambitious, young people. What is even worse it tends to be a pressure coming from the parents. I am positive than everyone has heard the well-known sentence: 'If you will get A on this test…'.

Additionally, I would like to call attention to the fact that grades aren't an objective measure of knowledge and skills. For example, there is no doubt that some kids deal excellent with writing, while others handle speaking better. 

To conclude, teacher needs to make tests to improve educational standards. Students have to know what they should put more attention on. In primary school it is extremely important for the students to find out about their abilities. It can help them to build a future career.

Tłumaczenie

Nie znam żadnego ucznia, który lubiłby sprawdziany. Sprawą oczywistą jest, że to właśnie owe sprawdziany stanowią źródło stresu, więc wszyscy uczniowie marzą o szkole bez jakiegokolwiek rodzaju testów. Niektórzy rodzice i nauczyciele przyznają im rację. Jakie są główne zalety i wady klasówek? Spróbuję znaleźć odpowiedź.

Nie ulega wątpliwości, że dzieci doświadczają stresu. Na szczęście większość rodziców wie, jak temu zaradzić. Na przykład książki (bajki) stanowią dla nich świetne narzędzie. Właściwe historyjki mogą pomóc dzieciom zidentyfikować się z jakimiś fikcyjnymi bohaterami znajdującym się w trudnej sytuacji i podsunąć pomysł rozwiązania problemu. Co więcej, każdy z nas powinien pamiętać, że pewien poziom stresu jest czymś zupełnie naturalnym, nawet wśród maluchów. Moim zdaniem, nie ma powodu być zmartwionym o dziecko, które boi się sprawdzianu. W większości przypadków pokazuje to tylko, jak bardzo są one zmotywowane i jak zależy im na szkole.

Co więcej, testy uczą dzieci organizacji czasu. Jeśli nabędą pozytywnych nawyków już w podstawówce, studenckie egzaminy okażą się pestką. Niektórzy mogą wypomnieć: „Przecież w klasie nie tylko się uczymy”. Jednakże na tę chwilę nie znam lepszego sposobu oceny postępu i umiejętności niż właśnie klasówki.

Niestety z drugiej strony presja może powodować wyścig szczurów wśród młodzieży. Może to być szkodliwe zarówno dla fizycznego, jak i psychicznego zdrowia dziecko. Zazwyczaj takie współzawodnictwo wpływa silnie na ambitną młodzież. Co jednak gorsze, nacisk ten często pochodzi ze strony rodziców. Jestem pewna, że każdy z nas zna słynne zdanie rozpoczynające się od słów: „Jeśli dostaniesz piątkę, to…”.

Ponadto chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że tak naprawdę oceny nie są obiektywnym miernikiem wiedzy i umiejętności. Nie ma wątpliwości, że niektórzy radzą sobie z pisaniem znakomicie, kiedy inni są o wiele lepszymi mówcami.

Reasumując, nauczyciele muszą przeprowadzać klasówki w celu polepszenia standardów edukacyjnych. Uczniowie powinni wiedzieć, na co powinni kłaść większy nacisk. W szkole podstawowej niezwykle ważne jest dla uczniów to, by poznali swoje umiejętności. Może to pomóc im w budowaniu przyszłej kariery.

Podobne wypracowania do School tests - advantages and disadvantages. Essay - Testy (sprawdziany) w szkole - zalety i wady. Esej