Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Teenagers taking up sport professionally - pros and cons. Essay - Nastolatki uprawiające sport profesjonalnie - zalety i wady. Esej

These days more and more teenagers take up sports professionally to become the best. Has anyone ever considered the consequences? Is it good or bad for them? Let's take a closer look at this matter.

First of all, one has to take up a sport really early if they want to become the best. It is caused by the fact that nowadays the contestants tend to strive to beat the records. To do that one has to be very talented, hardworking or lucky (or everything at the same time!). To me, it is a good thing that teenagers have ambitious goals.

Secondly, youngsters taking up sport professionally mean less obese children. What is more, they may set up an example for others and this way the society becomes healthier and fitter. This is a subject of a great importance now that obesity is becoming a plague. Additionally, more teenage professionals may mean more adult ones and this may mean more world champions. This is a thing that country raising such teenagers should be proud of.

Nonetheless, such a child has to be really talented if they want to be successful at school as well. Doing sports takes a lot of time that could be spent on learning. Would we rather have the fastest, strongest, fittest nation in the world or a fast, strong, fit and smart one? The second one, I believe.

Furthermore, taking up sports early costs a lot. And since teenagers do not earn money, the ones to pay for the equipment needed are their parents. In addition, taking up sport professionally means competitions. This, in consequence, means a lot of time spent away from home. As a result, family ties may become weaker, and family is the most important value in life, isn’t it?

To sum up, taking up sport professionally as a teenager has both and good sides. It may bring great success but also squander a once in a lifetime chance for an educational career or happy family.

Tłumaczenie

W dzisiejszych czasach coraz więcej nastolatków bierze się za sport profesjonalny, by być najlepszymi. Czy ktoś kiedyś rozważał konsekwencje? Czy to dla nich dobre czy złe? Spróbujmy się temu przyjrzeć z bliska.

Po pierwsze, trzeba zacząć profesjonalnie uprawiać sport naprawdę wcześnie, jeśli chce się być najlepszym. Spowodowane jest to faktem, że dziś zawodnicy pragną pobijać rekordy. Aby to zrobić trzeba być bardzo utalentowanym, ciężko pracować albo mieć szczęście (albo wszystko naraz!). Dla mnie to dobrze, że młodzież ma ambitne cele.

Po drugie, młodzi profesjonalni sportowcy oznaczają mniej otyłych dzieci. Co więcej, mogą oni stanowić przykład dla innych i w ten sposób społeczeństwo staje się zdrowsze i bardziej wysportowane. Jest to sprawa dużej wagi, jako że otyłość staje się obecnie plagą. Dodatkowo, więcej nastoletnich profesjonalistów może znaczyć więcej dorosłych profesjonalistów, a to może oznaczać z kolei – więcej mistrzów. Jest to fakt, z którego kraj wychowujący takich nastolatków powinien być dumny.

Niemniej, takie dziecko musi być naprawdę utalentowane, jeśli chce odnosić sukcesy także w szkole. Uprawianie sportu zabiera sporo czasu, który mógłby być poświęcany na naukę. Czy chcielibyśmy mieć naród najszybszy, najsilniejszy i najbardziej wysportowany czy raczej szybki, silny, wysportowany i mądry? To drugie, jak myślę

Co więcej, uprawianie sportu dużo kosztuje. A skoro nastolatki nie zarabiają; tymi, którzy płacą, są ich rodzice. Ponadto, profesjonalne uprawianie sportu to zawody. A to oznacza, w konsekwencji, dużo czasu poza domem. W rezultacie więzy rodzinne mogą zostać osłabione, a przecież rodzina jest najważniejszą wartością w życiu, nieprawdaż?

Podsumowując, profesjonalne uprawianie sportu przez nastolatków ma i dobre i złe strony. Może przynieść wielki sukces, ale również zniweczyć życiową szansę na sukces naukowy lub szczęśliwą rodzinę.

Podobne wypracowania do Teenagers taking up sport professionally - pros and cons. Essay - Nastolatki uprawiające sport profesjonalnie - zalety i wady. Esej