Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Important day: description of a picture - Ważny dzień: opis obrazka

future, feelings, description, picture, important day, picture description

Exemplary questions:

What can you see in the picture? What kind of a situation may be presented here? (What happened/is happening?) What kind of a story may be connected to it? What is its meaning?

Exemplary answer:

In the picture, I can see a calendar with a day crossed out. There's also a pen. The date has been printed in red, unlike any other day here. It could suggest that it is a holiday. This may be the day that the owner of the calendar is waiting impatiently for.

It could be their long awaited free day. They can spend it with family or friends and finally get some rest. Every free day is important to people who live fast and work a lot. On the other hand, the red paint can mean nothing. The day may be special for any other reason. The owner might have an important test then and is now anxious that it's so close and they have not enough time left to study.

It could also be someone's birthday. This person must be important to the owner of the calendar. Or this could be some kind of an anniversary – a wedding or an engagement. Also, this could be the day on which the owner goes out on a date with the perfect significant other they've just found.

What if the owner, or the owner's wife if it's a man, is pregnant? It may be a day to wait impatiently for as the doctor said it the most probably delivery date. No matter what's happening then, it is surely a significant date for the owner.

Tłumaczenie

Przykładowe pytania:

Co widzisz na obrazku? Jaka sytuacja może być tutaj zaprezentowana? (Co się stało/dzieje?) Jaka historia może się z nim wiązać? Jaki ma sens?

Przykładowa odpowiedź:

Na zdjęciu widzę kalendarz z przekreślonym dniem. Jest również długopis. Data została wydrukowany w kolorze czerwonym, w przeciwieństwie do innych dni tutaj. Może to sugerować, że jest to święto. To może być dzień, na który właściciel kalendarza niecierpliwie czeka.

Może to być jego długo oczekiwany dzień wolny. Możne on go spędzić z rodziną lub przyjaciółmi i wreszcie trochę odpocząć. Każdy wolny dzień jest ważny dla ludzi, którzy żyją szybko i dużo pracują. Z drugiej strony, czerwona farba może nic nie znaczyć. Ten dzień może być specjalny z innego powodu. Właściciel może mieć wtedy ważny test i jest teraz zmartwiony się, że to już tak blisko i nie zostało wystarczająco dużo czasu na naukę.

To mogą być również czyjeś urodziny. Osoba ta musi być ważna dla właściciela kalendarza. Albo może to być pewnego rodzaju rocznica – ślubu lub zaręczyn. Ponadto, może to być dzień, w którym właściciel idzie na randkę z właśnie znalezionym idealnym partnerem.

Co jeśli właściciel lub jego żona jeśli to mężczyzna, jest w ciąży? To może być dzień, na który czeka się z niecierpliwością, bo lekarz powiedział, że najprawdopodobniej to data porodu. Bez względu na to, co ma się wtedy stać, to niewątpliwie znacząca data dla właściciela kalendarza.

Podobne wypracowania do Important day: description of a picture - Ważny dzień: opis obrazka