Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Vegetarianism - disadvantages and advantages - Wegetarianizm - zalety i wady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Vegetarianism is both diet and philosophy. As a diet – vegetarianism forbids to eat meat and other animal products, like animal fat or gelatine. We can distinguish many kinds of vegetarianism as a diet, dependently on which animal products are forbidden to eat. For example, there are vegetarians who eat eggs and dairy, the ones who eat fish or the ones who would only eat fruit. As a philosophy, vegetarianism stands for the animals' right to live and finds eating them a murder. Vegetarianism can have religious basis – for instance it is one of the rules for Buddhism and Hinduism believers.

Of course humans are natural meat-eaters and they definitely need many elements that only meat can provide. But researches show that vegetarians can be totally healthy people, sometimes even healthier than people who don't give up eating meat. There is one crucial thing about vegetarianism we should know before we stop eating animal products – in order to stay healthy, we should compose our vegetarian diet in an appropriate way, what will provide us all the elements we need. As long as we know which vegetarian products can replace meat because they contain elements we usually eat while consuming meat, we can adhere to vegetarian diet without being afraid about our health.

Vegetarian...

Tłumaczenie

Wegetarianizm jest zarówno dietą, jak i filozofią. Jako dieta wegetarianizm zabrania jedzenia mięsa i innych produktów zwierzęcych, jak tłuszcz zwierzęcy czy żelatyna. Możemy wyróżnić wiele rodzajów wegetarianizmu w zależności od tego, których produktów zwierzęcych nie dopuszcza. Na przykład istnieją wegetarianie, którzy jedzą jaja i produkty mleczne, tacy, którzy jedzą ryby lub tacy, którzy zjedzą wyłącznie owoc. Jako filozofia wegetarianizm broni praw zwierząt do życia i uznaje zjadanie ich za morderstwo. Wegetarianizm może mieć podłoże religijne – na przykład jest jedną z zasad buddyzmu i hinduizmu.

Oczywiście ludzie są naturalnymi mięsożercami i zdecydowanie potrzebują wielu składników, które tylko mięso może dostarczyć. Ale badania pokazują, że wegetarianie mogą być zupełnie zdrowymi ludźmi, czasem nawet bardziej niż ludzie, którzy nie rezygnują z jedzenia mięsa. Jest jedna ważna rzecz, jaką należy wiedzieć, zanim zrezygnujemy z jedzenia mięsa – aby zachować zdrowie, powinniśmy ułożyć swą dietę wegetariańską w odpowiedni sposób, taki, który dostarczy nam wszystkich elementów, jakich potrzebujemy. O ile wiemy, które produkty wegetariańskie mogą zastąpić mięso, ponieważ zawierają składniki, jakich zwykle dostarczamy sobie jedząc mięso, możemy stosować dietę wegetariańską bez obaw o własne zdrowie.

Dieta wegetariańska może źle służyć człowiekowi tylko wtedy, gdy jest źle skomponowana i nie dostarcza mu wszystkiego, czego potrzebuje. Brak protein i witamin ostatecznie doprowadzi do chorób. Poza tym nie widzę żadnych faktycznych wad wegetarianizmu. Jednakże osobiście nie jestem pewna, czy jest to naprawdę takie zdrowe. Przestając jeść mięso, pozbawiamy się białek zwierzęcych, które są ważne dla prawidłowego funkcjonowania naszych organizmów. Produkty wegetariańskie zastępujące mięso, jak soja, zawierają białka po prostu zbliżone do zwierzęcych, ale nie te same, więc czy naprawdę mogą one zupełnie zastąpić mięso? Być może nie, tylko badania jeszcze tego nie odkryły? Ale oczywiście to wszystko jest kwestią osobistego wyboru.

Podobne wypracowania