Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Christmas traditions in Poland (description) - Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce (opis)

Christmas is a very important time in Poland. Traditionally, it is the time when a whole family gets together, celebrates, and rests.

The most important day of Christmas is Christmas Eve which takes place on the 24th of December. On this day families get together to eat a traditional Christmas Eve dinner. The dinner starts when the first star can be seen on the sky. The menu varies from region to region but there are some common elements and dishes all across Poland. Most of Poles are Roman Catholics and religious elements are much present in celebrating Christmas. The table is set with a white tablecloth under which some hay is put to commemorate the birth of Jesus Christ. Customarily Christmas Eve is a day of lent so there is no meat (except for fish) on the table. The dinner starts with a prayer and sharing of holy wafers. Family members wish each other happy Christmas and a lot of joy in the coming year.

All in all, there should be 12 dishes served during the dinner, which stand for 12 apostles. The first course is soup. It is either beetroot soup with mushroom-filled little dumplings, sour rye soup (white borscht), or mushroom soup. Then the dinner continues with pierogi with various fillings and fish (especially carp) that may be fried or served cold in gelatine. Other traditional Christmas Eve dishes are cabbage with peas and kutia, a dessert made of poppy seed, wheatberries and honey. At the table there should be one additional plate for an unexpected guest. After the dinner, people traditionally open their Christmas presents and sing Christmas carols.

Some Poles attend or watch on television the midnight mass. They also go to church on the two following days, in Poland called simply the first and the second day of Christmas. People often go to cemeteries to visit the graves of their relatives.

All in all, Christmas in Poland is a very joyful holiday that is awaited with great anticipation.

Tłumaczenie

Święta Bożego Narodzenia to w Polsce bardzo ważny czas. Tradycyjnie to czas, kiedy cała rodzina spotyka się, świętuje, i odpoczywa.

Najważniejszym dniem świąt jest Wigilia, obchodzona 24. grudnia. W ten dzień rodziny zbierają się razem, by zjeść tradycyjną kolację wigilijną. Kolacja rozpoczyna się, kiedy na niebie można dostrzec pierwszą gwiazdkę. Menu różni się między regionami, ale są pewne elementy i potrawy wspólne dla całej Polski. Większość Polaków jest katolikami i elementy religijne są zdecydowanie widoczne w obchodzeniu świąt. Stół jest nakryty białym obrusem, pod który jest włożone siano, aby upamiętnić narodziny Jezusa Chrystusa. Według tradycji Wigilia jest dniem postnym, więc na stole nie ma mięsa (z wyjątkiem ryb). Kolacja rozpoczyna się modlitwą i dzieleniem się opłatkami. Członkowie rodziny życzą sobie wesołych świąt i dużo radości w nadchodzącym roku.

Razem podczas kolacji powinno być podanych dwanaście potraw, symbolizujących dwunastu apostołów. Pierwsze danie to zupa. Jest albo barszcz czerwony z małymi pierożkami nadzianymi grzybami, żurek (biały barszcz) albo zupa grzybowa. Następnie są pierogi z różnymi nadzieniami i ryby (zwłaszcza karp), które mogą być smażone lub podawane na zimno w galarecie. Inne tradycyjne wigilijne potrawy to kapusta z grochem i kutia – deser zrobiony z maku, pszenicy i miodu. Na stole powinien znajdować się dodatkowy talerz dla nieoczekiwanego gościa. Po kolacji ludzie tradycyjnie otwierają prezenty i śpiewają kolędy. Niektórzy Polacy idą do kościoła lub oglądają w telewizji pasterkę. Idą również do kościoła w dwa następne dni, w Polsce nazywane po prostu pierwszym i drugim dniem świąt. Ludzie często idą na cmentarz odwiedzić groby swoich krewnych.

Podsumowując, Gwiazdka w Polsce to święto bardzo radosne, na które się czeka z wytęsknieniem.

Podobne wypracowania do Christmas traditions in Poland (description) - Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce (opis)