Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

A job interview - Rozmowa kwalifikacyjna

job, interview, dialog, job interview

A: Good morning, I'm Terry Chapman. Please, do sit down and tell us your name.
B: Good morning. Thank you. My name is Sarah Jones.
A: Yes, good. Now, please tell me, why did you apply for the staff manager position in this company?
B: I applied because it is the type of job I am interested in performing. It will let me fully make use of my abilities and gain new experience.
A: I see, thank you. But why this particular company?
B: I have chosen your company consciously. To me, it seems to be the one that will let me develop and improve my skills on the maximum rate.
A: Oh, good. And what do you think your duties will include?
B: Well, I suppose I would be responsible for organising my subordinates' activities and arranging their weekly working schedule.
A: Could you kindly tell me if you're married?
B: Yes, I am.
A: And do you plan to have children?
B: Not in the next three years.
A: Yes, now, please tell me, why do you think we should choose you?
B: In my opinion, I am the perfect candidate. I am well organised, self-confident, reliable, resolute and still friendly, helpful, outgoing and I enjoy working with people.
A: I see. And what is the salary you expect to get?
B: I would be completely satisfied with L900 a month.
A: Good. Please, leave a phone number and we will call you.
B: Here it is. Thank you.
A: Goodbye, Mrs. Jones.
B: Goodbye, Mr. Chapman.

Tłumaczenie

A: Dzień dobry, jestem Terry Chapman. Proszę usiąść i się przedstawić.
B: Dzień dobry. Dziękuję. Nazywam się Sarah Jones.
A: Tak, dobrze. Proszę mi powiedzieć, czemu aplikowała pani na stanowisko managera załogi w tej firmie?
B: Aplikowałam, ponieważ jest to praca, które wykonywanie mnie interesuje. Pozwoli mi ona na pełne wykorzystanie moich zdolności i zdobycie nowego doświadczenia.
A: Rozumiem, dziękuję. Ale czemu ta konkretna firma?
B: Wybrałam państwa firmę świadomie. Według mnie wydaje się ona być tą, która pozwoli mi w maksymalnym stopniu wykorzystać i ulepszyć swoje umiejętności.
A: Och, dobrze. A co pani zdaniem będzie należało do pani obowiązków?
B: Cóż, wydaje mi się, że byłabym odpowiedzialna za organizowanie zajęć moim podwładnym i układanie ich tygodniowego planu pracy.
A: Czy mogłaby mi pani powiedzieć, czy jest mężatką?
B: Tak, jestem.
A: A czy planuje pani dzieci?
B: Nie w ciągu najbliższych trzech lat.
A: Tak, proszę mi teraz powiedzieć, czemu pani uważa, że powinniśmy panią wybrać?
B: W mojej opinii jestem idealną kandydatką na to stanowisko. Jestem dobrze zorganizowana, pewna siebie, rzetelna, stanowcza, a jednak przyjazna, pomocna, otwarta i lubię pracować z ludźmi.
A: Rozumiem. A jak wysokiego wynagrodzenia pani oczekuje?
B: Byłabym kompletnie usatysfakcjonowana kwotą L900 miesięcznie.
A: Dobrze. Proszę, niech pani zostawi swój numer telefonu, a my zadzwonimy.
B: Proszę, oto on. Dziękuję.
A: Do widzenia, pani Jones.
B: Do widzenia, panie Chapman.

Podobne wypracowania do A job interview - Rozmowa kwalifikacyjna