Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

What should a friendship be like (essay) - Jaka powinna być przyjaźń (esej)

Friendship is something that is very important for all the people, no matter where they come from or how old they are. But there are many kinds of friendship. Sometimes we call our friends people who go to the same school as we do and with whom we spend a lot of time. Sometimes our friends are the people whom we've known for a very long time. We meet some of our friends often, and others once a year. How a true friendship should look like?

I think that the most important thing about friendship is trust. For me a friend is a person who I can trust. I am sure that this person won't lie to me or betray me. It's important that I could share my secrets, thoughts or doubts with him or her. I know that this person will not forget about our friendship. If a person is not trustworthy, they will certainly not become my friend.

I also think that friends should help each other. For example, they might do homework or study for tests together. If one person is in trouble, they might think together about the solution to the problem. Sometimes students don’t want to talk with their parents about things that are important to them. In such situations, friends are invaluable. Your friend is someone who understands you, because they have the same experiences and are your peers.

In my opinion friends should remember about things which are important to them. They should know a lot about the other person: what kind of music or films he or she likes, what he or she is interested in, what he or she does in his or her free time. When there's someone's birthday, this person’s friends should remember about it and buy him or her a present. In short, you should be interested in your friends.

Friendship is important, and it’s good to have a lot of friends, but I think that it is better to have one true friend than many acquaintances.

Tłumaczenie

Przyjaźń to coś ważnego dla wszystkich bez względu na to, skąd pochodzą czy ile mają lat. Ale istnieje wiele rodzajów przyjaźni. Czasami przyjaciółmi nazywamy ludzi, którzy chodzą z nami do tej samej szkoły i z którymi spędzamy dużo czasu. Czasem nasi przyjaciele to ludzie, których znamy od bardzo dawna. Niektórych przyjaciół widujemy często, a innych raz do roku. Jak powinna wyglądać prawdziwa przyjaźń?

Myślę, że najważniejszą rzeczą w przyjaźni jest zaufanie. Według mnie przyjaciel to osoba, której mogę ufać. Jestem pewna, że ten ktoś nie okłamie mnie ani mnie nie zdradzi. Jest istotne, żebym mogła dzielić się z nim swoimi sekretami, myślami lub wątpliwościami. Wiem, że ta osoba nie zapomni o naszej przyjaźni. Jeśli ktoś nie jest godny zaufania, na pewno nie zostanie moim przyjacielem.

Uważam też, że przyjaciele powinni sobie pomagać. Mogą na przykład razem odrabiać lekcje i uczyć się do klasówek. Jeśli jedna osoba ma kłopoty, razem mogą poszukać rozwiązania problemu. Uczniowie czasem nie chcą rozmawiać z rodzicami o ważnych dla nich sprawach. W takich sytuacjach przyjaciele są nieocenieni. Twój przyjaciel to ktoś, kto cię rozumie, bo ma takie same doświadczenia i jest twoim rówieśnikiem.

Według mnie przyjaciele powinni pamiętać o tym, co jest dla nich ważne. Powinni dużo wiedzieć o drugiej osobie: jaką muzykę czy filmy lubi, czym się interesuje, co robi w wolnym czasie. Kiedy ktoś ma urodziny, jego przyjaciele powinni pamiętać o nich i kupić tej osobie prezent. W skrócie – powinieneś interesować się swoimi przyjaciółmi.

Przyjaźń jest ważna i dobrze jest mieć wielu przyjaciół, ale myślę, że lepiej jest mieć jednego dobrego przyjaciela niż wielu znajomych.

Podobne wypracowania do What should a friendship be like (essay) - Jaka powinna być przyjaźń (esej)