Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

The most interesting love story you know - Najciekawsza historia miłosna, jaką znasz

This love story happened to a person whom I don’t know very well, but I know it is one hundred percent authentic. It happened to my parents’ friends’ son, let’s call him Michał.

A few years ago Michał decided to go on a holiday. He is passionate abort diving and chose a country attractive for people who dive as his holiday destination – Egypt. Michał chose a package holiday and was leaving for Egypt with a group of other tourists from Poland. Obviously they travelled to their destination by plane.

At the airport, while he was standing in a queue of people waiting for checking in on board, the man noticed a young woman. She was very beautiful. She was tall and had long blond straight hair and blue eyes. She was waiting in the same queue as Michał, as she was going on the exact same holiday as he did. Her name was (let’s say) Ania. They both fell in love with each other at first sight. They spent every minute of their holiday with each other. They dived and swam in the sea, sunbathed, visited local restaurants and took sightseeing tours. Time passed and with every day they fell deeper and deeper in love.

However, time was passing by fast and soon their holiday was over which meant that they would have to separate. As they were preparing for the return flight to Poland, they realized that they cannot live without each other. It sounds crazy but then and there they decided that after coming back home they would get married. After they landed in Poland each of them visited their families and told them about their plans. Obviously, everybody thought they were crazy. Still the young ones were firm in their resolution. They didn’t get married right away, as organizing a wedding is a complicated matter, but in the end they fulfilled their wish. They did get married and are still very happy together.

Tłumaczenie

Ta historia miłosna zdarzyła się osobie, której nie znam bardzo dobrze, ale wiem, że jest w stu procentach prawdziwa. Zdarzyła się ona synowi przyjaciół moich rodziców, nazwijmy go – Michał.

Parę lat temu Michał postanowił wyjechać na wakacje. Jest pasjonatem nurkowania i za cel wakacyjnej podróży wybrał kraj atrakcyjny dla ludzi, którzy nurkują – Egipt. Michał wybrał wycieczkę z biurem podróży i wyjeżdżał do Egiptu z grupą innych turystów z Polski. Oczywiście udawali się do celu podróży samolotem.

Na lotnisku, kiedy stał w kolejce ludzi czekających na odprawę, mężczyzna zauważył młodą kobietę. Była bardzo piękna. Byłą wysoka, miała długie, proste blond włosy i niebieskie oczy. Stała w tej samej kolejce co Michał, gdyż leciała na dokładnie te same wakacje co on. Miała na imię (powiedzmy) Ania. Oboje zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Spędzali ze sobą każdą chwilę swoich wakacji. Razem nurkowali i pływali w morzu, opalali się, chodzili do lokalnych restauracji i zwiedzali. Czas płynął, a z każdym dniem coraz bardziej się w sobie zakochiwali.

Jednak czas mijał bardzo szybko i wkrótce ich wakacje się skończyły. To oznaczało, że będą musieli się rozstać. Kiedy przygotowywali się do lotu powrotnego do Polski, zdali sobie sprawę, że nie mogą bez siebie żyć. Brzmi to jak szaleństwo, ale tam i wtedy zdecydowali, że po powrocie do domu wezmą ślub. Po wylądowaniu w Polsce każde z nich odwiedziło swoje rodziny i powiedziało im o swoich planach. Wszyscy oczywiście sądzili, że zwariowali. Jednak młodzi wytrwali w swoim postanowieniu. Nie pobrali się od razu, gdyż zorganizowanie ślubu to skomplikowana sprawa, ale w końcu spełnili swoją wolę. Pobrali się i ciągle są ze sobą bardzo szczęśliwi.

Podobne wypracowania do The most interesting love story you know - Najciekawsza historia miłosna, jaką znasz