Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of an extreme sport - Opis sportu ekstremalnego

Extreme sports are some special sport disciplines that only a small number of people in the world participate in. The reason for this are the special conditions under which the sports are done. Extreme sports are much more dangerous than ordinary sports. They are done in extreme conditions, for example in places that are remote and inaccessible, or in bad weather. There is a big risk of injury for the sportspeople. They often risk their lives if something goes wrong. However, this is exactly why some people find extreme sports so attractive.

There are many kinds of extreme sports. Some of them take place in the air, some in water and others on land. One example of an extreme sport is bungee jumping. The jumper gets on a very tall building, a bridge or a special tower, gets tied to a special long elastic rope, and jumps from very big height. Other example is extreme skiing or snowboarding when people choose very steep slopes to go downhill at very high speed. Some people have been killed while trying extreme skiing. An example of extreme sport done in water is freediving, in which people dive as deep as they can or as long as they can without any equipment, just holding their breath. This is dangerous, because a diver may loose his or her consciousness and fail to re-emerge.

Extreme sports are done only by a small number of people because they demand a lot of courage, special equipment and often a lot of money. The people interested in extreme sports like them because they like the excitement and adrenalin rush that they feel while doing the sports. They love the thrill that the activities give them. They are often young, adventurous people. There are many people who love this sort of activities but there are also many people that think that extreme sports mean risking one’s life and are a very foolish way of spending time. Certainly, extreme sports are not for everyone.

Tłumaczenie

Sporty ekstremalne to specjalne dyscypliny sportowe, które uprawia tylko mała liczba ludzi na świecie. Powodem tego są specjalne warunki, w których uprawia się te sporty. Sporty ekstremalne są dużo niebezpieczniejsze od zwykłych sportów. Są uprawiane w ekstremalnych warunkach, na przykład w miejscach, które są odległe i niedostępne albo w złych warunkach pogodowych. Istnieje duże ryzyko zranienia sportowców. Często ryzykują własnym życiem, jeśli coś pójdzie nie tak. Jednak to właśnie dlatego dla niektórych sporty ekstremalne są tak atrakcyjne.

Istnieje wiele rodzajów sportów ekstremalnych. Niektóre z nich mają miejsce w powietrzu, inne w wodzie, a inne na lądzie. Przykładem sportów ekstremalnych jest skakanie na bungee. Skaczący dostaje się na bardzo wysoki budynek, most albo specjalną wieżę, zostaje przywiązany do długiej elastycznej liny i skacze z dużej wysokości. Inny przykład to ekstremalne narciarstwo lub snowboarding, kiedy ludzie decydują się na zjechanie po bardzo stromym zboczu z dużą prędkością. Niektórzy ludzie zginęli próbując ekstremalnego narciarstwa. Przykład sportu ekstremalnego mającego miejsce w wodzie, to freediving, w którym ludzie nurkują jak głęboko, lub jak długo są w stanie, bez żadnego sprzętu, jedynie wstrzymując oddech. Jest to niebezpieczne, ponieważ nurek może stracić świadomość i nie wynurzyć się.

Sporty ekstremalne są uprawiane jedynie przez nielicznych, ponieważ wymagają wiele odwagi, specjalnego sprzętu i często dużej ilości pieniędzy. Ludzie zainteresowani sportami ekstremalnymi lubią je, bo lubią podekscytowanie i przypływ adrenaliny, który odczuwają podczas uprawiania sportów. Uwielbiają dreszcz podniecenia, który daje im ta aktywność. Często są to ludzie młodzi, lubiący przygody. Jest wiele osób, które kochają takie sporty, ale jest też wiele takich, którzy sądzą, że sporty ekstremalne to ryzykowanie własnego życia i bardzo głupi sposób spędzania czasu. Sporty ekstremalne na pewno nie są dla wszystkich.

Podobne wypracowania do Description of an extreme sport - Opis sportu ekstremalnego