Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Is life better in a large city or in a small town? Provide reasons and examples (essay) - Lepiej żyje się w małym czy dużym mieście? Podaj przyczyny i przykłady (esej)

Some people prefer to live in a city, others would never leave countryside. Obviously, life in a big city is a completely different story from the days spent in a small town.  What are the mains differences? I'll try to find it out…

Malls, underground and skyscrapers

For me there’s no other life I could compare to the city life. It does not bother me that there is not too calm there... I love big, noisy places, probably because I was born in this kind of place and I grew up in a city. Towering buildings, fast underground, the variety of pubs and restaurants - what would I do on the weekends if there weren't any malls nearby? If I could choose a place to live, it’s beyond doubt that it would be New York City, Beijing or Tokyo. I belong to the kind of men who can’t fall asleep if it is too quiet in their apartments. I swear: when I was visiting my family, I used to put the radio on every night in order to 'sleep tight' and dream about my busy and noisy flat.

Moreover, what's really important - in a big city people have better chances to get a job or even more – a well-paid job. Especially nowadays, when one of the biggest problem we're facing as a society is unemployment, it is extremely important to increase the possibilities of getting a job. In a small town there are not enough opportunities for self-development. The main reason why people are moving from villages to cities is the fact that in any bigger city there are many different ways to improve skills and to build a career.

Safety, birds' songs, colorful landscapes

On another hand, people living in a small town are healthier and live longer than average 'man of the capital'. Statistics say that they are happier and enjoy their lives more than their friends from the cities. A little bird also told me that in the villages people don't get divorced as often as in the cities and that there are less crimes. Furthermore, you can enjoy beautiful landscapes every day while living in the countryside – you don’t need to go for a trip to hear morning bird’s song and you don’t need to buy an enormous TV as well to remind yourself what the wild animals look like. The possibility that you get a lung cancer is much lower as it comes to living in a village. After all, you don’t inhale pollution every day.  

Beauty is in the eye of beholder

To sum up everyone has their own preferences. To be honest, I accept the fact that the things I found annoying and completely unacceptable, for someone else may seem attractive and necessary. I could never imagine myself living in a small town. However, people who feel differently about it may be right too. 

Everything in life is a matter of choice, including the place you choose to live. I'd always choose any big city but I am still full aware of the advantages that a small town has to offer.

Tłumaczenie

Niektórzy wolą mieszkać w mieście, inni nigdy nie zdecydowaliby się wyjechać z prowincji. Oczywiście życie w wielkim mieście to zupełnie inna historia niż dni spędzone w małym miasteczku. Spróbuję dowiedzieć się dlaczego.

Supermarkety, metro i wieżowce

Nie wyobrażam sobie innego życia od życie mieszczucha. Nie przeszkadza mi, że nie ma tu zbyt wiele spokoju. Kocham duże, hałaśliwe miejsca prawdopodobnie dlatego, że w takim miejscu się urodziłam i dorastałam w mieście. Wysokie budynki, szybkie metro, różnorodne puby i restauracji… Co robiłabym w weekendy, jeśli w pobliżu nie byłoby żadnego centrum handlowego? Gdybym mogła mieszkać gdziekolwiek zechcę, nie ma wątpliwości, że wybór padłby na Nowy Jork, Pekin, Tokio. Należę do tego rodzaju ludzi, którzy nie mogą zasnąć, gdy w mieszkaniu jest zbyt cicho. Przysięgam: kiedy przyjeżdżam w odwiedziny do rodziny, co noc włączam radio, by móc słodko zasnąć i śnić o moim hałaśliwym domu.

Co więcej, w dużym mieście ludzie mają większe szanse na znalezienie pracy. Szczególnie dziś, kiedy jednym z największych problemów społecznych jest bezrobocie, szczególnie istotne jest to, by zwiększyć sobie możliwość  zatrudnienia. W małych miejscowościach nie ma wystarczających możliwości samorozwoju. Podstawowym powodem, dla którego ludzie przeprowadzają się ze wsi do miast, jest fakt, że to tutaj mają lepsze szanse na rozwój swoich możliwości i zrobienie kariery.

Bezpieczeństwo, śpiew ptaków, kolorowe krajobrazy

Z drugiej strony, mieszkańcy miasteczek są zdrowsi i żyją dłużej niż przeciętny „mieszkaniec stolicy”. Statystyki mówią, że ludzie żyjący na wsi, są szczęśliwsi i bardziej zadowoleni z życia niż ich koledzy z miasta. Podobno na wsiach jest też mniej rozwodów, a wskaźnik przestępczości jest niższy. Ponadto, mieszkając na prowincji możesz cieszyć się pięknym krajobrazem każdego dnia, nie musisz jechać na wycieczkę, by usłyszeć śpiew ptaków ani też kupować ogromnego telewizora, by przypomnieć sobie, jak wyglądają dzikie zwierzęta. Możliwość zachorowania na raka jest tu znacznie mniejsza. W końcu na co dzień nie inhalujesz się spalinami.

Piękno jest kwestią gustu

Podsumowując, każdy ma własne preferencje. Naprawdę akceptuję fakt, że rzeczy, które dla mnie denerwujące i zupełnie nie do zaakceptowania, dla kogoś innego mogą być atrakcyjne i niezbędne. Nie wyobrażam sobie życia w małym mieście, jednakże przyjmuję do wiadomości fakt, że ludzie, którzy uważają inaczej, mogą mieć również rację. Życie jest sztuką wyboru - także miejsca, w którym zakładamy dom. Wybrałam miasto, ale jestem również w pełni świadoma zalet, jakie niesie z sobą życie w małych miasteczkach i wioskach.

Podobne wypracowania do Is life better in a large city or in a small town? Provide reasons and examples (essay) - Lepiej żyje się w małym czy dużym mieście? Podaj przyczyny i przykłady (esej)