Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Mass media - a meaning of media - Mass media - znaczenie mediów

The mass media (radio, television, press, Internet) are omnipresent nowadays and it is hard to imagine modern world without them. They serve many purposes of modern societies. They wouldn't be called „the fourth authority” for no reason after all.

To begin with, mass media provide us with information. Thanks to them we receive the news from all around the world in just a few seconds. We can find out what happened on the other side of the globe almost instantly. Apart from the news about politics, disasters, accidents, cultural events and gossips about famous people's lives, we can also gain practical knowledge about health, cooking, fashion or even about repairing different devices. Nowadays many people 'google' their symptoms before seeing a doctor.

Secondly, mass media are of use as it comes to interpersonal communication. Authorities use them to convey their messages to societies and individuals use them to communicate with each other too. Mass media also affect strongly the communication itself and influence the character of personal relations.

Thirdly, media have a strong influence on our everyday life. They have a huge power as it comes to shaping public opinion. With their help social standards and values are confirmed or even created. Mass media create and fix trends in fashion, lifestyle and culture, thereby they create the culture itself. It is hard to imagine what modern culture would be without mass media. In addition, thanks to all mentioned above, mass media provide us with entertainment.

To sum up, the mass media stand for a strong authority. The fact has its advantages and disadvantages. Of course the fast flow of information and fastened communication are definitely considered advantages. However, the process of globalization is not such a great phenomenon after all. Moreover, the strong authority of mass media can be easily abused by people's particular interests.

Tłumaczenie

Środki masowego przekazu (radio, telewizja, prasa, Internet) są w naszych czasach wszechobecne i ciężko jest wyobrazić sobie współczesny świat bez nich. Służą wielu celom nowoczesnych społeczeństw. Nie są przecież bez powodu nazywane „czwartą władzą”.

Na początek – środki masowego przekazu dostarczają nam informacji. Dzięki nim otrzymujemy wiadomości z całego świata w kilka sekund. Możemy dowiedzieć się, co zdarzyło się po drugiej stronie kuli ziemskiej prawie natychmiast. Oprócz wiadomości o polityce, katastrofach, wypadkach, wydarzeniach kulturalnych i plotek z życia sławnych ludzi, uzyskujemy także wiedzę praktyczną o zdrowiu, gotowaniu, modzie, a nawet – naprawianiu różnych urządzeń. Obecnie wiele osób przed pójściem do lekarza sprawdza swoje objawy w Google.

Po drugie, środki masowego przekazu służą jako środek komunikacji międzyludzkiej. Ludzie posiadający autorytet używają ich do przekazywania wiadomości społeczeństwu, także indywidualne osoby używają ich do komunikacji. Wpływają one także silnie na jej sposób i charakter relacji.

Po trzecie, mają one silny wpływ na nasze codzienne życie. Środki masowego przekazu mają ogromną siłę kształtowania opinii publicznej. Z ich pomocą normy społeczne i wartości są utwierdzane lub nawet tworzone. Środki masowego przekazu tworzą i ugruntowują trendy w modzie, stylu życia i kulturze, tym samym tworzą samą kulturę. Ciężko sobie wyobrazić, czym byłaby współczesna kultura bez środków masowego przekazu. Dodatkowo, dzięki wszystkim wyżej wymienionym aspektom, środki masowego przekazu dostarczają nam także rozrywki.

Podsumowując, środki masowego przekazu oznaczają silną władzę. Fakt ten ma swoje zalety i wady. Oczywiście szybki przepływ informacji i przyspieszona komunikacja są bez wątpienia uważane za zalety. Jednakże proces globalizacji nie jest już znowu takim wspaniały zjawiskiem. Co więcej, silna władza mass mediów może być z łatwością nadużywana przez partykularne interesy ludzi.

Podobne wypracowania do Mass media - a meaning of media - Mass media - znaczenie mediów